Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] Sự Kiện [Địa Hỏa Môn] Gói VIP Tân Thủ (05.2022)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] Sự Kiện [Địa Hỏa Môn] Gói VIP Tân Thủ (05.2022)

10/05/2022


 Sự Kiện [ĐỊA HỎA MÔN] GÓI VIP TÂN THỦ

 Thời gian sự kiện : (15:00) 03/05/2022 ~ (23:59) ngày 16/05/2022

 Thông tin Sự Kiện
 Kết quả Sự Kiện 

  • Quà tăng được trao thành nhiều đợt do số lượng nhân vật tham giá khá đông.
  • Các Hiệp Khách nếu full rương hành trang vui lòng dọn trống rương và báo lại qua inbox FanPage.

 Thời gian thắc mắc : 

  • Thắc mắc kết quả và trao thưởng Đợt 1 : đến (10:00) ngày 12/05/2022
  • Thắc mắc kết quả và trao thưởng Đợt 2 : đến (10:00) ngày 14/05/2022
  • Thắc mắc kết quả và trao thưởng Đợt 3 : đến (10:00) ngày 14/05/2022
  • Thắc mắc kết quả và trao thưởng Đợt 4 : đến (23:59) ngày 16/05/2022
  • Thắc mắc kết quả và trao thưởng Đợt 5 : đến (23:59) ngày 17/05/2022

- Kết thúc thắc mắc kết quả, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng. 
- Kết thúc thắc mắc trao thưởng, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ để tập trung cho các Sự Kiện tiếp theo.
 

Mọi thắc mắc liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.