Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] Ai Là Người Nhận SMS & Email (05.2022)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] Ai Là Người Nhận SMS & Email (05.2022)

12/05/2022

Sự Kiện AI LÀ NGƯỜI NHẬN SMS & EMAIL

 Thời gian sự kiện : (sau bảo trì) ngày 09/05/2022 ~ (23:59) ngày 14/05/2022

► Thông tin Sự Kiện
► Kết quả Sự Kiện

 Thời gian thắc mắc : 

  • Thắc mắc kết quả : đến (10:00) ngày 13/05/2022
  • Thắc mắc trao thưởng Đợt 1 : đến (15:00) ngày 13/05/2022
  • Thắc mắc trao thưởng Đợt 2 : đến (10:00) ngày 14/05/2022
  • Thắc mắc trao thưởng Đợt 3 : đến (15:00) ngày 17/05/2022
  • Thắc mắc trao thưởng Đợt 4 : đến (10:00) ngày 18/05/2022
  • Thắc mắc trao thưởng Đợt 5 : đến (15:00) ngày 19/05/2022
- Sau khi kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng. 

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.