Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Goi VIP Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Hoc Vien Luot Song] (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Trai nghiem 14 ngay
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Than thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu thi Thoi trang] mung May chu moi (03.12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Chien Than (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (02/12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [An Pham Gioi Han] Combo Lich Mung Nam Moi 2023 (25/11)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Combo Lich Quy 1/2023
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua Tang Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua tang Kinh nghiem danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (01/12/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Uu Dai Kenh VIP (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (12.2022)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] [Hào Hiệp Cốc] Trải Nghiệm 14 NgàyTrang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] [Hào Hiệp Cốc] Trải Nghiệm 14 Ngày

17/11/2022

undefined hình 1

undefined hình 2 Sự Kiện TRẢI NGHIỆM 14 NGÀY

 Thời gian sự kiện: 

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 1: ngày 15/11/2022 ~ (10:00) ngày 17/11/2022
QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 2: ngày 16/11/2022 ~ (23:59) ngày 18/11/2022
- QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 3: (12:00) ngày 27/11/2022 ~ (12:00) ngày 28/11/2022

► Thông tin Sự Kiện
► Kết quả Quà Tặng 1
► Kết quả Quà Tặng 2

► Kết quả Quà Tặng 3

- Người chơi gửi hỗ trợ đầy đủ thông tin để nhận mã quà tặng trải nghiệm 1 / mã quà tặng trải nghiệm 2 theo mẫu :

 • Mail đăng ký nhận quà trải nghiệm
 • Dzo ID
 • ID con
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ
 • Nhận quà tặng trải nghiệm 1 - CHUỖI TRẢI NGHIỆM 14 NGÀY (nếu nhận quà tặng trải nghiệm 1)
 • Nhận quà tặng trải nghiệm 2 - CHUỖI TRẢI NGHIỆM 14 NGÀY (nếu nhận quà tặng trải nghiệm 2)

​- Người chơi nhận Quà tặng trải nghiệm 3 - Bảo Hiểm Cường Hóa phòng cụ (+7) vui lòng tiến hành cường hóa và gửi hỗ trợ đầy đủ thông tin theo mẫu sau: 

► Thời gian cường hóa và gửi hỗ trợ: (15:00) ngày 29/11/2022 ~ (23:59) ngày 01/12/2022 

► Mẫu đăng ký nhận quà tặng trải nghiệm 3:

 • Tên nhân vật:
 • Máy chủ:
 • Tên trang bị tham gia:
 • Hình ảnh 1:  Hình ảnh vật phẩm trước khi cường hóa chụp tại kho riêng của nhân vật tham gia.
 • Hình ảnh 2:  Hình ảnh vật phẩm sau khi cường hóa thất bại có hiển thị thông báo cường hóa thất bại.

(Hình ảnh trước và sau khi cường hóa thất bại trỏ chuột hiển thị thông tin vật phẩm, nếu trang bị mất do cường hóa thì chụp thêm hình ảnh trang bị thay thế)

► Lưu ý: 

- Trang bị phòng cụ tham gia phải phù hợp với yêu cầu Sự Kiện, thông tin tại đây
Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game undefined hình 7  link hướng dẫn
- Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

 • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.

 Thời gian thắc mắc:

- Thắc mắc :

 • Kết quả Quà trải nghiệm 1 : đến (23:59) ngày 18/11/2022
 • Kết quả Quà trải nghiệm 2 : đến (23:59) ngày 22/11/2022
 • Kết quả Quà trải nghiệm 3 : đến (23:59) ngày 30/11/2022
 • Trao thưởng Quà trải nghiệm 1 : đến (23:59) ngày 21/11/2022
 • Trao thưởng Quà trải nghiệm 2 : đến (10:00) ngày 25/11/2022

Thời hạn sử dụng mã :

 • Quà trải nghiệm 1 / Quà trải nghiệm 2: đến (23:59) ngày 30/11/2022
 • Sử dụng mã Quà trải nghiệm 1 / Quà trải nghiệm 2: theo thông tin Cổng hỗ trợ cung cấp khi liên hệ nhận quà

- Kết thúc thắc mắc kết quả sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng
- Kết thúc thắc mắc trao thưởng sẽ ngừng hỗ trợ để tập trung cho các Sự Kiện tiếp theo

 

Mọi thắc mắc liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.