Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tử Hào

Tử Hào

Trang chủ / Tử Hào / Kỹ năngTrang chủ / Tử Hào / ...

Kỹ năng

07/03/2019

Tử Hào sở hữu Kỹ năng (đặc biệt) chủ động về phạm vi tấn công
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.