Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / Đơn vị tiền tệ chuyên dụngTrang chủ / Cửa Hàng / ...

Đơn vị tiền tệ chuyên dụng

31/03/2021

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CHUYÊN DỤNG

Đồng tiền chính thức do Hiệp Hội Thương nhân lớn nhất của Hào Hiệp Cốc công nhận - lưu hành và sử dụng. Bao gồm : 

  • Tiền Vàng (còn gọi là Đồng Vàng)
  • Tiền Bạc (còn gọi là Đồng Bạc)
  • Tiền Đồng
Hình Tên gọi Mô tả
Hộp Tiền Bạc

Hộp chứa 5 Đồng Bạc do Hào Hiệp Cốc phát hành

Hộp Tiền Bạc có thể mua sắm từ DzoShop

Đồng Tiền Vàng
  • 1 Đồng Vàng có giá trị tương đương với 50 Đồng Bạc
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng
Đồng Tiền Bạc
  • 1 Đồng Bạc có giá trị tương đương với 50 Tiền Đồng
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng
Tiền Đồng

Có thể dùng Tiền Đồng mua sắm các mặt hàng phù hợp

Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng

 
CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Tất cả vật phẩm được mua sắm bằng Tiền đồng, nên cần chuyển đổi Tiền Vàng và Tiền Bạc sang Tiền Đồng để mua sắm


Chuyển đổi Tiền đồng tại Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  • Chuyển đổi Tiền Vàng sang Tiền Bạc
  • Chuyển đổi Tiền Bạc sang Tiền Đồng

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.