Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / Đơn vị tiền tệ chuyên dụngTrang chủ / Cửa Hàng / ...

Đơn vị tiền tệ chuyên dụng

31/03/2021

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CHUYÊN DỤNG

Đồng tiền chính thức do Hiệp Hội Thương nhân lớn nhất của Hào Hiệp Cốc công nhận - lưu hành và sử dụng. Bao gồm : 

  • Tiền Vàng (còn gọi là Đồng Vàng)
  • Tiền Bạc (còn gọi là Đồng Bạc)
  • Tiền Đồng
Hình Tên gọi Mô tả
Hộp Tiền Bạc

Hộp chứa 5 Đồng Bạc do Hào Hiệp Cốc phát hành

Hộp Tiền Bạc có thể mua sắm từ DzoShop

Đồng Tiền Vàng
  • 1 Đồng Vàng có giá trị tương đương với 50 Đồng Bạc
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng
Đồng Tiền Bạc
  • 1 Đồng Bạc có giá trị tương đương với 50 Tiền Đồng
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng
Tiền Đồng

Có thể dùng Tiền Đồng mua sắm các mặt hàng phù hợp

Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng

 
CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Tất cả vật phẩm được mua sắm bằng Tiền đồng, nên cần chuyển đổi Tiền Vàng và Tiền Bạc sang Tiền Đồng để mua sắm


Chuyển đổi Tiền đồng tại Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  • Chuyển đổi Tiền Vàng sang Tiền Bạc
  • Chuyển đổi Tiền Bạc sang Tiền Đồng

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.