[Bùng nổ] Cường hóa (08.2020)
[Siêu Tiến cấp] Tháng 08
[Tuần lễ Thời trang] (08.2020)
[Tăng ưu đãi] Chí tôn Nhiệt huyết phù (08.2020)
[Chuyện tình] Ngưu lang - Chức nữ (2020)
[Đêm hội] Thất tịch (2020)
[Ngày Hiệp Khách] (08.2020)
[Ưu đãi] Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame 08/2020
[Trang Phục Hiệu Ứng] Cùng Rash Guard chinh phục Đại Dương - 30/07/2020
[Quà tặng] Đặc Biệt (nửa cuối 2020)
(Quà Tặng) Quà Tặng Tri Ân Vip Quý 3 - 2020
[Giải đấu] Giang Hồ Kiệt Xuất (Quý II)
Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
ZZzMaiAnhzZZ
150
Thích Khách
Chính Phái
2
XxMaiHuongxX
150
Đao Khách
Chính Phái
3
iiTriNguyenii
150
Đao Khách
Tà Phái
4
zVuTuanz
150
Thích Khách
Tà Phái
5
llxMinhDatxll
150
Kiếm Khách
Tà Phái
6
zMinju
149
Kiếm Khách
Chính Phái
7
zVuHungz
149
Quyền Vương
Chính Phái
8
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
9
tominguyen
148
Quyền Vương
Chính Phái
10
Puhii
147
Thương Khách
Tà Phái
11
BanhBeoDaiCa
146
Thương Khách
Chính Phái
12
TanKhuyetVoLe
146
Thích Khách
Tà Phái
13
1CLICK
146
Mai Liễu Chân
Tà Phái
14
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
15
KioSocola
146
Kiếm Khách
Tà Phái
16
BangNgan
146
Cầm Sư
Tà Phái
17
SaHakio
146
Cung Thủ
Tà Phái
18
oloMAYBACHoIo
146
Quyền Vương
Tà Phái
19
iSkyGirl
146
Đao Khách
Chính Phái
20
ISSalibaba
145
Đại Phu
Chính Phái
21
BanhBeoCaTinh
145
Kiếm Khách
Chính Phái
22
SieuBuffCZ
145
Đại Phu
Chính Phái
23
TieuTieuVu
145
Thích Khách
Tà Phái
24
DaiCaQ8
144
Kiếm Khách
Chính Phái
25
sSstringuyensS
144
Thương Khách
Chính Phái
26
Poseidonn
144
Tử Hào
Chính Phái
27
MNinja
144
Thích Khách
Chính Phái
28
OngBeLap
143
Tử Hào
Tà Phái
29
LaSatCongChua
143
Đại Phu
Chính Phái
30
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái