Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
iiTriNguyenii
150
Đao Khách
Tà Phái
2
i2Vu
150
Thích Khách
Tà Phái
3
ZzMinhDatzZ
150
Kiếm Khách
Tà Phái
4
zVuHungz
149
Quyền Vương
Chính Phái
5
XxMaiHuongxX
149
Đao Khách
Chính Phái
6
ZZzNuSatThuzZZ
149
Thích Khách
Chính Phái
7
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
8
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
9
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
10
CodVampires
145
Thích Khách
Tà Phái
11
BanhBeoDaiCa
145
Thương Khách
Chính Phái
12
TieuPhongcb
144
Kiếm Khách
Chính Phái
13
tominguyen
144
Quyền Vương
Chính Phái
14
BanhBeoCaTinh
144
Kiếm Khách
Chính Phái
15
DaiCaQ8
144
Kiếm Khách
Chính Phái
16
MNinja
143
Thích Khách
Chính Phái
17
ISSalibaba
143
Đại Phu
Chính Phái
18
Puhii
143
Thương Khách
Tà Phái
19
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
20
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái
21
BachTuHoa
143
Kiếm Khách
Chính Phái
22
ArtisAkira
142
Thích Khách
Tà Phái
23
CuOngDao
142
Thương Khách
Tà Phái
24
TieuThuQ8
142
Đại Phu
Chính Phái
25
ManNguyetCam
142
Cầm Sư
Tà Phái
26
s2BaoQuyen2s
142
Thích Khách
Chính Phái
27
iiTieuThienii
142
Kiếm Khách
Tà Phái
28
phucklb
142
Thương Khách
Tà Phái
29
xTayMonKhanh
142
Đại Phu
Chính Phái
30
DuongKyThienn
142
Đao Khách
Tà Phái