Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
i2Vu
150
Thích Khách
Tà Phái
2
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
3
Mbappe
148
Đao Khách
Chính Phái
4
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
5
oOThienSuNhoOo
145
Kiếm Khách
Tà Phái
6
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
7
BanhBeoDaiCa
145
Thương Khách
Chính Phái
8
CodVampires
145
Thích Khách
Tà Phái
9
2DHLiens
145
Đàm Hoa Liên
Chính Phái
10
zVuHungz
144
Quyền Vương
Chính Phái
11
TieuPhongcb
144
Kiếm Khách
Chính Phái
12
DtBeDepNhatSV
144
Đao Khách
Tà Phái
13
DaiCaQ8
143
Kiếm Khách
Chính Phái
14
BanhBeoCaTinh
143
Kiếm Khách
Chính Phái
15
yuachan
143
Quyền Vương
Chính Phái
16
s2iPhoebe
143
Thích Khách
Chính Phái
17
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
18
ArtisAkira
142
Thích Khách
Tà Phái
19
MNinja
142
Thích Khách
Chính Phái
20
XinhDepDangYeu
142
Đại Phu
Chính Phái
21
BachTuHoa
142
Kiếm Khách
Chính Phái
22
Puhii
142
Thương Khách
Tà Phái
23
BACHVANPHI
142
Thương Khách
Tà Phái
24
TieuThuQ8
142
Đại Phu
Chính Phái
25
ISSalibaba
142
Đại Phu
Chính Phái
26
phucklb
142
Thương Khách
Tà Phái
27
ManNguyetCam
142
Cầm Sư
Tà Phái
28
s2BaoQuyen2s
142
Thích Khách
Chính Phái
29
ChiCoEm
141
Đại Phu
Chính Phái
30
xOxTieuSuMuoi
141
Kiếm Khách
Tà Phái