Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
i2Vu
150
Thích Khách
Tà Phái
2
ZzMinhDatzZ
149
Kiếm Khách
Tà Phái
3
zVuHungz
149
Quyền Vương
Chính Phái
4
XxMaiHuongxX
149
Đao Khách
Chính Phái
5
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
6
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
7
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
8
BanhBeoDaiCa
145
Thương Khách
Chính Phái
9
CodVampires
145
Thích Khách
Tà Phái
10
MaJu
145
Mai Liễu Chân
Tà Phái
11
2DHLiens
145
Đàm Hoa Liên
Chính Phái
12
DtBeDepNhatSV
144
Đao Khách
Tà Phái
13
TieuPhongcb
144
Kiếm Khách
Chính Phái
14
BanhBeoCaTinh
144
Kiếm Khách
Chính Phái
15
WhiteGirl
144
Thích Khách
Chính Phái
16
DaiCaQ8
143
Kiếm Khách
Chính Phái
17
yuachan
143
Quyền Vương
Chính Phái
18
MNinja
143
Thích Khách
Chính Phái
19
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
20
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái
21
ArtisAkira
142
Thích Khách
Tà Phái
22
BachTuHoa
142
Kiếm Khách
Chính Phái
23
Puhii
142
Thương Khách
Tà Phái
24
BACHVANPHI
142
Thương Khách
Tà Phái
25
ISSalibaba
142
Đại Phu
Chính Phái
26
TieuThuQ8
142
Đại Phu
Chính Phái
27
ManNguyetCam
142
Cầm Sư
Tà Phái
28
s2BaoQuyen2s
142
Thích Khách
Chính Phái
29
phucklb
142
Thương Khách
Tà Phái
30
DuongKyThienn
142
Đao Khách
Tà Phái