Qua tang tro gia (2) (10.2020)
Khoe anh lanh qua (2) (10.2020)
[DzoShop] Cap nhat (29/10/2020)
Thoi Trang Soi dong [10.2020]
Halloween Soi Dong (10.2020)
Tàng Kim Bảo Hạp (10.2020)
[Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2020)
[DzoShop] Cap nhat (22/10/2020)
[Chuoi Su Kien] Le Hoi Halloween (10.2020)
Trang phuc hieu ung [Xich Long Giap] (10.2020)
Nhan Them Vat Pham (10.2020)
[Qua tang] Tri an Hiep Khach [Dot 2] (10.2020)
[Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
[Qua Tang] Ngay Hoi Offline
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10/2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
ZZzMaiAnhzZZ
150
Thích Khách
Chính Phái
2
XxMaiHuongxX
150
Đao Khách
Chính Phái
3
iiTriNguyenii
150
Đao Khách
Tà Phái
4
zVuHungz
150
Quyền Vương
Chính Phái
5
zVuTuanz
150
Thích Khách
Tà Phái
6
llxMinhDatxll
150
Kiếm Khách
Tà Phái
7
RisingStar
149
Kiếm Khách
Chính Phái
8
tominguyen
149
Quyền Vương
Chính Phái
9
zMinju
148
Kiếm Khách
Chính Phái
10
Puhii
148
Thương Khách
Tà Phái
11
BangNgan
148
Cầm Sư
Tà Phái
12
SaHakio
147
Cung Thủ
Tà Phái
13
KioSocola
147
Kiếm Khách
Tà Phái
14
TanKhuyetVoLe
147
Thích Khách
Tà Phái
15
oloMAYBACHoIo
147
Quyền Vương
Tà Phái
16
1CLICK
147
Mai Liễu Chân
Tà Phái
17
BanhBeoDaiCa
147
Thương Khách
Chính Phái
18
TieuYenNhien
147
Cầm Sư
Chính Phái
19
TieuTieuVu
146
Thích Khách
Tà Phái
20
ISSalibaba
146
Đại Phu
Chính Phái
21
iSkyGirl
146
Đao Khách
Chính Phái
22
SieuBuffCZ
146
Đại Phu
Chính Phái
23
BanhBeoCaTinh
145
Kiếm Khách
Chính Phái
24
OngBeLap
145
Tử Hào
Tà Phái
25
sSstringuyensS
145
Thương Khách
Chính Phái
26
VeGiTo
145
Thương Khách
Tà Phái
27
Winzy
145
Thích Khách
Chính Phái
28
WhiteGirl
145
Kiếm Khách
Chính Phái
29
Poseidonn
145
Tử Hào
Chính Phái
30
jjTieuThienjj
145
Kiếm Khách
Tà Phái