Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
zVuHungz
150
Quyền Vương
Chính Phái
2
zVuTuanz
150
Thích Khách
Tà Phái
3
iiTriNguyenii
150
Đao Khách
Tà Phái
4
llxMinhDatxll
150
Kiếm Khách
Tà Phái
5
ZZzMaiAnhzZZ
149
Thích Khách
Chính Phái
6
XxMaiHuongxX
149
Đao Khách
Chính Phái
7
zMinju
149
Kiếm Khách
Chính Phái
8
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
9
tominguyen
147
Quyền Vương
Chính Phái
10
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
11
BanhBeoDaiCa
146
Thương Khách
Chính Phái
12
TanKhuyetVoLe
146
Thích Khách
Tà Phái
13
Puhii
146
Thương Khách
Tà Phái
14
iSkyGirl
146
Đao Khách
Chính Phái
15
BanhBeoCaTinh
145
Kiếm Khách
Chính Phái
16
ManNguyetCam
145
Cầm Sư
Tà Phái
17
KioSocola
145
Kiếm Khách
Tà Phái
18
ISSalibaba
145
Đại Phu
Chính Phái
19
Sahakjo
144
Cung Thủ
Tà Phái
20
DaiCaQ8
144
Kiếm Khách
Chính Phái
21
SieuBuffCZ
144
Đại Phu
Chính Phái
22
sSstringuyensS
144
Thương Khách
Chính Phái
23
MNinja
144
Thích Khách
Chính Phái
24
TieuTieuVu
143
Thích Khách
Tà Phái
25
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái
26
SatLongMaNhan
143
Kiếm Khách
Chính Phái
27
Poseidonn
143
Tử Hào
Chính Phái
28
zZzPhuongzZz
143
Mai Liễu Chân
Chính Phái
29
TieuThuQ8
143
Đại Phu
Chính Phái
30
BanhBeoDepTrai
143
Cầm Sư
Chính Phái