Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
iiTriNguyenii
150
Đao Khách
Tà Phái
2
Lucifer105
150
Thích Khách
Tà Phái
3
ZzMinhDatzZ
150
Kiếm Khách
Tà Phái
4
zVuHungz
149
Quyền Vương
Chính Phái
5
ZZzNuSatThuzZZ
149
Thích Khách
Chính Phái
6
XxMaiHuongxX
149
Đao Khách
Chính Phái
7
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
8
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
9
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
10
CodVampires
145
Thích Khách
Tà Phái
11
BanhBeoDaiCa
145
Thương Khách
Chính Phái
12
NamNhiAnhHungF
144
Quyền Vương
Chính Phái
13
TieuPhongcb
144
Kiếm Khách
Chính Phái
14
DaiCaQ8
144
Kiếm Khách
Chính Phái
15
BanhBeoCaTinh
144
Kiếm Khách
Chính Phái
16
ISSalibaba
143
Đại Phu
Chính Phái
17
Puhii
143
Thương Khách
Tà Phái
18
MNinja
143
Thích Khách
Chính Phái
19
BachTuHoa
143
Kiếm Khách
Chính Phái
20
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
21
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái
22
ArtisAkira
142
Thích Khách
Tà Phái
23
TieuThuQ8
142
Đại Phu
Chính Phái
24
xTayMonKhanh
142
Đại Phu
Chính Phái
25
CuOngDao
142
Thương Khách
Tà Phái
26
LaiKa
142
Kiếm Khách
Tà Phái
27
s2BaoQuyen2s
142
Thích Khách
Chính Phái
28
ManNguyetCam
142
Cầm Sư
Tà Phái
29
sSstringuyensS
142
Thương Khách
Chính Phái
30
oIoHuyGoIo
142
Thương Khách
Tà Phái