Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
iiTriNguyenii
150
Đao Khách
Tà Phái
2
Lucifer105
150
Thích Khách
Tà Phái
3
ZzMinhDatzZ
150
Kiếm Khách
Tà Phái
4
zVuHungz
149
Quyền Vương
Chính Phái
5
ZZzMaiAnhzZZ
149
Thích Khách
Chính Phái
6
XxMaiHuongxX
149
Đao Khách
Chính Phái
7
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
8
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
9
CodVampires
145
Thích Khách
Tà Phái
10
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
11
BanhBeoDaiCa
145
Thương Khách
Chính Phái
12
NamNhiAnhHungF
145
Quyền Vương
Chính Phái
13
TieuPhongcb
144
Kiếm Khách
Chính Phái
14
DaiCaQ8
144
Kiếm Khách
Chính Phái
15
BanhBeoCaTinh
144
Kiếm Khách
Chính Phái
16
ISSalibaba
144
Đại Phu
Chính Phái
17
Puhii
143
Thương Khách
Tà Phái
18
MNinja
143
Thích Khách
Chính Phái
19
BachTuHoa
143
Kiếm Khách
Chính Phái
20
SieuBuffCZ
143
Đại Phu
Chính Phái
21
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
22
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái
23
TieuThuQ8
143
Đại Phu
Chính Phái
24
CuOngDao
142
Thương Khách
Tà Phái
25
ArtisAkira
142
Thích Khách
Tà Phái
26
TieuLinhNhien
142
Kiếm Khách
Tà Phái
27
sSstringuyensS
142
Thương Khách
Chính Phái
28
s2BaoQuyen2s
142
Thích Khách
Chính Phái
29
ManNguyetCam
142
Cầm Sư
Tà Phái
30
iMaiLieuChani
142
Mai Liễu Chân
Chính Phái