Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Trang Chủ

Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
BaVoDayMaNuc
160
Tử Hào
Chính Phái
2
CamBoDia
160
Cung Thủ
Tà Phái
3
MAGE
160
Thần Y
Chính Phái
4
TuHaoKhach
160
Tử Hào
Tà Phái
5
zBinhJP
160
Cung Thủ
Chính Phái
6
KiemKh4ch
160
Kiếm Khách
Tà Phái
7
AnhNongDann
160
Quyền Vương
Tà Phái
8
1HitSauDit
160
Cung Thủ
Tà Phái
9
XxTaThanXx
160
Đao Khách
Tà Phái
10
So1LaTa0
160
Cung Thủ
Chính Phái
11
lBiGodl
160
Thích Khách
Tà Phái
12
ThoTayBopDzu
159
Thích Khách
Chính Phái
13
zTTzRio5
158
Đại Phu
Tà Phái
14
DaiPhuKh4ch
158
Đại Phu
Tà Phái
15
SpearMaverla
158
Tử Hào
Chính Phái
16
lNiml
156
Kiếm Khách
Tà Phái
17
xTieuKieux
155
Đại Phu
Tà Phái
18
xPeZin97
155
Tử Hào
Chính Phái
19
BINHJP1
155
Đại Phu
Chính Phái
20
OkHomie
154
Tử Hào
Tà Phái
21
TIENLEE
154
Cầm Sư
Chính Phái
22
NjnKh4ch
154
Thích Khách
Chính Phái
23
llxTuSi02xll
154
Thần Y
Chính Phái
24
zzSeVenzz
154
Cung Thủ
Chính Phái
25
IShi
153
Đàm Hoa Liên
Chính Phái
26
xo0Trang0ox
153
Thần Y
Tà Phái
27
xXTuanAnhXx
153
Đại Phu
Chính Phái
28
KhongLuiBuoc4
153
Cầm Sư
Tà Phái
29
CamKhach
153
Cầm Sư
Tà Phái
30
DeViDGeAz
152
Thích Khách
Tà Phái