Bài viết tổng hợp tất cả các sự kiện chào đón phiên bản mới "Sát Tinh Xuất Thế"
Hội Đồng Võ Lâm cập nhật sự kiện Tặng Điểm Kỹ Năng
Kỳ Tài Xuất Hiện - Vương Giả Vang Danh
Một sự kiện mang đến trải nghiệm tuyệt vời !!!
HĐVL cập nhật lại Sự Kiện nhằm hỗ trợ các Hiệp Khách dọn trống rương nhiệm vụ với quà tặng hấp dẫn nè !
Mang thời trang tháng 05 & thời trang tháng 06 đến Thiên Vân Nhạc để nhận thưởng !
Hội đồng Võ lâm công bố Lịch thi đấu Xếp hạng - Server Sát Tinh Lĩnh / Bắc Băng Cung - Giải đấu Giao Hữu 2019
Hội đồng Võ lâm công bố Lịch thi đấu Xếp hạng - Server Huyền Bột Trang - Giải đấu Giao Hữu 2019
Thông tin của các loại búa sử dụng trong sự kiện Thợ rèn Đao Kiếm Tiếu
Đao Kiếm Tiếu chiêu mộ anh tài cùng Đao Kiếm Tiếu Đập Đồ. Hiệp Khách gần xa nhớ tham gia để nhận quà cùng anh Tiếu nhé ~