Hội đồng Võ lâm công bố sáp nhập máy chủ Sát Tinh Lĩnh và Bắc Băng Cung vào Máy chủ Huyền Vũ Môn từ 27/02/2020 ~ 26/03/2020
Bảo Trì Sáp Nhập Máy Chủ Huyền Vũ Môn (27/02/2020)
Sau bảo trì định kỳ 14/03/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật lại Hộp đổi quà (danh dự) ...
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
[Ưu Đãi ] Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame
Hoàn tất bảo trì (13/02/2020)
Bảo Trì Định Kỳ (13/02/2020)
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 16/01/2020, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn Tất Bảo Trì DzoLauncher Ngày 09/01/2020 !!