Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo Ban] Phuc Hi Bao Hap (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale (08/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Diem Danh Nhan Qua (26/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (08/06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Qua Tang Tan Thu (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Qua Tang Hiep Khach (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Ngay Hiep Khach (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Chung vui cung Thien Ma Cung (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Thuoc - Tạo Pháo Hoa (06.2023)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Tin tức

02/01/2019
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
24/05/2023
Yulgang Hiệp Khách hoàn tất bảo trì ngày 01/06/2023. Các Hiệp Khách có thể đăng nhập trò chơi.
24/05/2023
Bảo trì khai mở máy chủ mới Thiên Ma Cung (01/06/2023)
17/05/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 18/05/2023
17/05/2023
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 18/05/2023.
28/04/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 04/05/2023
28/04/2023
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 04/05/2023.
18/04/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 20/04/2023
18/04/2023
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 20/04/2023.
04/04/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 06/04/2023