Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Tu Ha Than Dan (28/09)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Tin tức

22/08/2023
Yulgang Hiệp Khách công bố sáp nhập máy chủ Phong Vũ Môn, Hoả Lĩnh Môn, Yến Thiên Môn vào Máy chủ Thiên Vũ Môn từ 13/09/2023 ~ 19/10/2023
02/01/2019
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
25/09/2023
Yulgang Hiệp Khách hoàn tất bảo dưỡng hệ thống ngày 25/09/2023. Các Hiệp Khách có thể đăng nhập trò chơi.
25/09/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo dưỡng hệ thống!!!
15/09/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 21/09/2023.
15/09/2023
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 21/09/2023.
05/09/2023
Yulgang Hiệp Khách hoàn tất bảo trì ngày 13/09/2023.
05/09/2023
Yulgang Hiệp Khách tiến hành sáp nhập máy chủ Hỏa Lĩnh Môn vào ngày 13/09/2023
05/09/2023
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 07/09/2023.
05/09/2023
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 07/09/2023.