Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 25/04/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Xóa vật phẩm nhiệm vụ sự kiện Kho Báu Hùng Vương sau khi kết thúc sự kiện
Hoàn tất bảo trì định kỳ (11/04/2019)
Sau bảo trì định kỳ 14/03/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật lại Hộp đổi quà (danh dự) ...
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 11/04/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 28/03/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 14/03/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server