Cách tải tập tin cập nhật và áp dụng vào thư mục game Yulgang Hiệp Khách
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 19/06/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Yulgang Hiệp Khách sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật Phiên Bản Mới cùng với Version UP từ ngày 04 ~ 05/06/2019
Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)
Vào lúc 08:45 giờ sáng ngày 23/05/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn tất bảo trì định kỳ (09/05/2019)
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 09/05/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn tất bảo trì định kỳ (25/04/2019)