Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Ngoi sao Chang vang] (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet - (06/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (05.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Tin tức

02/01/2019
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
06/07/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 07/07/2022.
22/06/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 23/06/2022
22/06/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 23/06/2022.
16/06/2022
Yulgang Hiệp Khách hoàn tất bảo dưỡng ngày 16/06/2022. Các Hiệp Khách có thể đăng nhập trò chơi
14/06/2022
Bảo dưỡng toàn hệ thống từ (09:30) đến (12:30) ngày 16/06/2022
08/06/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 09/06/2022
08/06/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 09/06/2022.
24/05/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 26/05/2022
24/05/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 26/05/2022.