Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Quan Su Ky Tai] (09.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (09.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (09.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (03/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Kinh nghiem Ho tro (10.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Khoe thu cung] hung qua VIP (10.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 29/09/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Gui loi chuc (09.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Tai Giao Huu (09.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Tiep suc Nam hoc moi (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (09.2022)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Tin tức

02/01/2019
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
20/09/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 22/09/2022
20/09/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 22/09/2022.
07/09/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 08/09/2022
07/09/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 08/09/2022.
25/08/2022
Yulgang Hiệp Khách hoàn tất bảo trì đột xuất ngày 25/08/2022. Các Hiệp Khách có thể đăng nhập trò chơi.
25/08/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất!!!
17/08/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 18/08/2022
17/08/2022
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ 18/08/2022.
02/08/2022
Yulgang Hiệp Khách thông báo hoàn tất bảo trì định kỳ 04/08/2022