Bảo Trì Định Kỳ (04/06/2020)
Các trường hợp nạp thẻ vào game không qua hệ thống của DzoGame sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
Ví DzoGame dừng tính năng Nạp Dùm Bạn Bè kể từ 14:00 06/05/2020.
[Thông Báo] Đổi Số Hotline Hỗ Trợ Khách Hàng
[Thông Báo] Ngừng Hỗ Trợ Nạp Bằng Thẻ VTC
Sau bảo trì định kỳ 14/03/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật lại Hộp đổi quà (danh dự) ...
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
[Ưu Đãi ] Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame
Hoàn tất bảo trì (04/06/2020)
Hoàn tất bảo trì (21/05/2020)