Hoàn tất bảo dưỡng định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường.
Vào lúc 07:45 gày 06/12/2018, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ toàn bộ Server
Hôm nay Gà Tây sẽ được xóa khỏi các bản đồ !
Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể liên hệ Hotline nhưng vẫn có thể gửi hỗ trợ như bình thường !
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường.
Vào lúc 06:45 gày 22/11/2018, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ toàn bộ Server
Hoàn tất bảo trì đột xuất ngày 12/11/2018 vào lúc 11:00
Hội Đồng Võ Lâm thông báo kéo dài thời gian bảo trì đột xuất ngày 12/11/2018
Ngày 12/11/2018, Hội Đồng Võ Lâm tiến hành bảo trì đột xuất 3 Server : Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang vào 10:00
Tổng hợp các thông tin cập nhật ngày 08/11/2018