Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 14/02/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 07:45 giờ sáng ngày 31/01/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 08:45 giờ sáng ngày 17/01/2019, Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ toàn server
Hoàn tất bảo dưỡng định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường.
Vào lúc 08:00 ngày 03/01/2019, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ toàn bộ Server
Hoàn tất sửa lỗi, các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường.