Khảo sát về cách thức tính điểm và thể lệ thi đấu của giải đấu Long Tranh Hổ Đấu
Cách tải tập tin cập nhật và áp dụng vào game Yulgang Hiệp Khách
Sau bảo trì định kỳ 14/03/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật lại Hộp đổi quà (danh dự) ...
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
Ngày 06/08, HĐVL bảo trì đột xuất server từ 09:00 đến 14:00
Hoàn tất bảo trì định kỳ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập game bình thường
Vào lúc 07:45 ngày 01/08/2019, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ toàn bộ Server
Hoàn tất bảo trì đột xuất ngày 27/07/2019 vào lúc 18:30
Ngày 27/07, HĐVL bảo trì đột xuất server từ 18:00 đến 18:30