Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame -

30/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Con Số May Mắn (Tháng 7)
30/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Quà tặng Bonus (07.2021)
30/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (07.2021)
29/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Siêu Khuyến Mãi (Đặc biệt) (07.2021)
28/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Bùng nổ Cường hóa (Đặc Biệt) (07.2021)
26/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Ưu Đãi Cuối Tuần (Đặc Biệt) (3) (07.2021)
26/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Siêu Khuyến Mãi (07.2021)
26/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Ưu Đãi Nạp lần đầu mừng Máy chủ Sáp nhập (07.2021)
26/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Phong Vũ Môn Khoe ảnh lãnh Quà (07.2021)
26/07/2021
Kết quả và trao thưởng Sự Kiện Quà Tặng Trợ Giá (5) (07.2021)