Hạng Nhân Vật Cấp Độ
1ZZzMaiAnhzZZ150
2i2Vu150
3ZzMinhDatzZ150
4zVuHungz149
5iiTriNguyenii149