Hạng Nhân Vật Cấp Độ
1i2Vu150
2zxKiemZxta149
3Mbappe148
4TieuYenNhien146
5oOThienSuNhoOo145