Hạng Nhân Vật Cấp Độ
1iiTriNguyenii150
2i2Vu150
3ZzMinhDatzZ150
4zVuHungz149
5XxMaiHuongxX149