Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Cung Thủ

Cung Thủ

Trang chủ / Cung Thủ / Khí CôngTrang chủ / Cung Thủ / ...

Khí Công

26/09/2018

 

Các khí công riêng của Cung Thủ

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

Nhất Kích Đoạn Nhạc

Huyền Vũ Chân Khí

Vận Khí Hành Tâm

Vạn Tượng Quy Chân

Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Lưu vân cường kích

Tăng xác suất bắn ra đồng thời nhiều mũi tên :

- Luyện cấp : xác suất bắn 5 mũi tên

- Kích sát : xác suất bắn 3 mũi tên

tăng 80% sát thương
(nếu nhân vật chưa TT và sử dụng võ công chưa TT)

♦ tăng 130% sát thương
(nếu nhân vật đã TT và sử dụng võ công TT)

Yêu cầu :

- Luyện cấp : số lượng quái trong phạm vi tối thiểu là 5
(xác suất mỗi mũi tên trên 1 quái)

- Kích sát : số lượng nhân vật trong phạm vi tối thiểu là 3
(xác suất mỗi mũi tên trên 1 nhân vật)

    Ghi chú : 
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 02/2023 

Điều phối hiệu quả một số khí công Cung thủ :

Lưu Vân Cường Kích : tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 1.25% / điểm

► Nhiệt Huyết Thần Cung :

- Điều phối khí công phù hợp cấp chuyển chức Thăng Thiên 3.

(có thể kích hoạt không thông qua khí công Lưu Vân Cường Kích)

- Hiệu quả dựa trên sức mạnh vũ khí sử dụng.

► Minh Tâm Chí Sát : mặc định kích hoạt hiệu quả khi tấn công với khoảng cách từ 40 trở lên.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 03/2023 

Cải thiện khí công Tiễn hồn quán khí :

Khi bắn tiễn, sát thương gia tăng dựa trên : 

- Sát thương tối thiểu.

- Lực công kích tiễn.

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.