Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Hàn Bảo Quân

Hàn Bảo Quân

Trang chủ / Hàn Bảo Quân / Khí côngTrang chủ / Hàn Bảo Quân / ...

Khí công

26/09/2018

Các khí công riêng của Hàn Bảo Quân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Thiên Mã Quang Huyết

► Khi sử dụng liên tiếp võ công chờ (nhiều giai đoạn) có xác suất tăng sát thương ở lần tấn công tiếp theo :

- Lặp lại lần 1 : tăng 40% sát thương

- Lặp lại lần 2 :

♦ tăng 80% sát thương
(nếu nhân vật chưa TT và sử dụng võ công chưa TT)

♦ tăng 130% sát thương
(nếu nhân vật đã TT và sử dụng võ công TT)

    Ghi chú :
    - Võ công chờ nhiều g.đoạn (ví dụ) ; Tam Phân Phó Biệt Kích, Quang Long Giáng Thiên, Giáng Long Thăng Thiên ..
    - Có thể sử dụng các loại v.công chờ nhiều g.đoạn khác nhau để tăng x.suất khí công
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

► Võ công khác : lặp lại tăng 20% sát thương
(Xác suất xuất hiện thấp)

    Ghi chú : 
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

- Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

- Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT ĐIỀU PHỐI TÍNH NĂNG 4

Đồng bộ hiệu quả một số khí công cơ bản Đao Khách cho Hàn Bảo Quân :

► Ám Ảnh Sát Kích : Đồng bộ hiệu quả khí công tương đương với Đao Khách, đạt được 1% / điểm