Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Hàn Bảo Quân

Hàn Bảo Quân

Trang chủ / Hàn Bảo Quân / Bộ Thủ của Hàn Bảo QuânTrang chủ / Hàn Bảo Quân / ...

Bộ Thủ của Hàn Bảo Quân

18/10/2018

BỘ THỦ CỦA HÀN BẢO QUÂN

undefined hình 5 Áo giáp (Nội giáp):

Chỉ có thể sở hữu khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc thu nhặt được khi đi đánh quái, áo giáp có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng phòng thủ.
Để tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào áo giáp. Không phân chính tà như các vật phẩm khác, áo giáp trở nên hữu dụng và là "báu vật truyền đời" 

Hình ảnh các loại áo giáp

 

undefined hình 5 Giáp tay (Hộ thủ):

Được bán tại các NPC thuộc các thành trấn, hoặc thu nhặt được khi đi đánh quái, bao tay có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng phòng thủ.
Để tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào bao tay.
Ngoài ra, với nghề chế tạo có thể chế tạo ra những vật phẩm có khả năng vượt trội.

Hình ảnh các loại giáp tay

 

Chính Phái

 

Tà Phái

 

undefined hình 5 Ủng (Giày):

Được bán tại các NPC thuộc các thành trấn, hoặc có thể thu nhặt được khi đi đánh quái, ủng có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng phòng thủ.
Để có thể tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào ủng.
Ngoài ra, với nghề chế tạo có thể chế tạo ra những đôi ủng có khả năng vượt trội.

Hình ảnh các loại ủng

 

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.