Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Hàn Bảo Quân

Hàn Bảo Quân

Trang chủ / Hàn Bảo Quân / Y Phục của Hàn Bảo QuânTrang chủ / Hàn Bảo Quân / ...

Y Phục của Hàn Bảo Quân

18/10/2018

Y PHỤC CỦA HÀN BẢO QUÂN

Trang phục Hàn Bảo Quân sẽ không phân Chính - Tà, và có sự thay đổi rõ rệt qua các giai đoạn thăng cấp.

 

Ghi chú: Hàn Bảo Quân không có trang bị áo 2x, 4x, 5x , 7x, 9x

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.