[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Nạp 3 Ngày Nhận Quà - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Nạp 3 Ngày Nhận Quà - 04/2020

01/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Hội Đồng Võ Lâm gửi đến chư vị sự kiện 

 Nạp 3 Ngày Nhận Quà 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : (17:30) Ngày 01/04/2020
- Kết Thúc : (23:59) Ngày 03/04/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện chư vị nạp và tiêu mới @DzoCash phù hợp điều kiện nhận được phần thưởng :

 Quà Tặng :

 Ngày 01/04 : Nạp và tiêu hoàn toàn 1.900@DzoCash nhận :

+ 01 Tiên dược Cần Công Hoàn (11%)
+ 01 Tiên dược hộ thể hoàn (13%)

 Ngày 02/04 : Nạp và tiêu hoàn toàn 5.200@DzoCash nhận :

+ 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
01 Thần thú Chân Hỏa Phù (khóa)
01 Hộp sô cô la

 Ngày 03/04 : Nạp và tiêu hoàn toàn 19.900@DzoCash nhận :

01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)
01 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ)
01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 giờ) (Độ bền 3)

 Mô Tả Vật Phẩm :

 Thần thú Chân Hỏa Phù (khóa) :

+ Gấp đôi xác suất tiến hóa Thần thú

 Hộp sô cô la

+ Ngẫu nhiên nhận được 1 loại sô cô la (bao gồm Sô cô la trắng)

 Lưu Ý : 

_@DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
_Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus
_Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian sự kiện
_Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
_Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 Quà tặng mỗi ngày
_@DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con (DZxxx/SNxxx)
_Quà tặng (khóa) không thể giao dịch
_Công bố kết quả từ 3 đến 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.