Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Nạp 3 Ngày Nhận Quà - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Nạp 3 Ngày Nhận Quà - 04/2020

01/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện 

 Nạp 3 Ngày Nhận Quà 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : (17:30) Ngày 01/04/2020
- Kết Thúc : (23:59) Ngày 03/04/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu mới @DzoCash phù hợp điều kiện nhận được phần thưởng :

 Quà Tặng :

 Ngày 01/04 : Nạp và tiêu hoàn toàn 1.900@DzoCash nhận :

+ 01 Tiên dược Cần Công Hoàn (11%)
+ 01 Tiên dược hộ thể hoàn (13%)

 Ngày 02/04 : Nạp và tiêu hoàn toàn 5.200@DzoCash nhận :

+ 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
01 Thần thú Chân Hỏa Phù (khóa)
01 Hộp sô cô la

 Ngày 03/04 : Nạp và tiêu hoàn toàn 19.900@DzoCash nhận :

01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)
01 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ)
01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 giờ) (Độ bền 3)

 Mô Tả Vật Phẩm :

 Thần thú Chân Hỏa Phù (khóa) :

+ Gấp đôi xác suất tiến hóa Thần thú

 Hộp sô cô la

+ Ngẫu nhiên nhận được 1 loại sô cô la (bao gồm Sô cô la trắng)

 Lưu Ý : 

_@DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
_Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus
_Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian sự kiện
_Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
_Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 Quà tặng mỗi ngày
_@DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con (DZxxx/SNxxx)
_Quà tặng (khóa) không thể giao dịch
_Công bố kết quả từ 3 đến 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.