Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Thích Fanpage Nhận Quà Mê Say - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Thích Fanpage Nhận Quà Mê Say - 04/2020

06/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nối tiếp chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện

   Thích Fanpage Nhận Quà Mê a   

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (08:30) ngày 10/04/2020
- Kết Thúc : ​ngày 20/04/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

- Toàn bộ máy chủ : Tống Võ Môn

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách tham gia và báo danh phù hợp điều kiện sẽ nhận được quà

 Phần Thưởng :

+ 05 giải Kim Cương: 01 gối Đao Kiếm Tiếu / giải.

+ 10 giải Hồng Ngọc: 01 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) / giải.

+ 05 giải Hoàng Kim: 01 Yêu hóa ma võ (Thần)(1 ngày) / giải.

+ 10 giải bạch Kim: 1.000.000 kỹ năng / giải.

 Cách Thức Tham Gia :

- Để tham gia sự kiện, bạn thực hiện các bước sau 

- Bước 1: Bấm Thích fanpage và bài viết sự kiện này (bỏ qua nếu đã thực hiện trước đó).

- Bước 2: Báo danh tại bài viết sự kiện này theo mẫu:

+ ID con:
+ Tên nhân vật:
+ Server:
+ BTC sẽ quay số những bài tham gia hợp lệ để trao giải.

 

                Các Hiệp Khách tham gia và báo danh tại đây

 

 Lưu Ý : 

- Bài tham gia sự kiện nếu bị chỉnh sửa, sai thông tin, gửi ngoài thời gian sự kiện xem như không tham gia.
BTC sẽ quay số may mắn trên random.org những bài tham gia hợp lệ để trao giải.

 

  Chúc Các Hiệp Khách Tham Gia Sự Kiện Vui Vẻ  

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.