Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] Nạp lần đầu (05.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] Nạp lần đầu (05.2020)

06/05/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 

 Khởi đầu Tháng 5 sôi động

Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự Kiện 

ƯU ĐÃI NẠP LẦN ĐẦU

 Thời gian :

- Bắt đầu : (11:00) ngày 06/05/2020
- Kết thúc : (23:59) ngày 06/05/2020

 Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn

 icon-dong-hungole-blog (217) icon-dong-hungole-blog (217)  Nội dung :

Trong thời gian diễn ra các Hiệp Khách nạp và tiêu theo điều kiện ưu đãi sẽ nhận được quà nạp ưu đãi tương ứng

 Ưu đãi 1 : Với 200@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Bồi nguyên đơn (Trung)

 Ưu đãi 2 : Với 2,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)

 Ưu đãi 3 : Với 5,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

 Ưu đãi 4 : Với 10,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  02 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
 •  01 Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu)
 •  01 Tiên dược Vô phòng hoàn (12%)
 •  100 Sô cô la (nộ)

 Ưu đãi 5 : Với 20,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  03 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
 •  03 Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu)
 •  03 Tiên dược Võ công hoàn (13%)
 •  05 Vải hợp thành áo choàng
 •  01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

 Mô tả tặng phẩm

Bồi Nguyên Đơn (Trung) : +500 HP (1 giờ)
Chiêu Tài Trư : x2 kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm
Ngưng Thần Châu : đã mở từ Ngưng Thần Bao
Vật phẩm (khóa) : không thể giao dịch
 

 Lưu ý : 

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp chỉ áp dụng cho lần nạp đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
Áp dụng cộng dồn @DzoCash tiêu của mỗi tài khoản con (DZxxx/SNxxx)
Mỗi tài khoản con tham gia 1 lần tương ứng 1 nhân vật duy nhất
Mỗi tài khoản con thỏa điều kiện nhận 1 Quà ưu đãi cao nhất từ Sự Kiện
- Quà tặng được trao cho nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên
- Tài khoản nạp nhưng không có nhân vật tiêu sẽ không nhận được quà
Kết quả Sự Kiện công bố trong vòng 3~7 ngày kể từ thời điểm kết thúc Sự Kiện
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
Qùa tặng không thể quy đỗi, cho tặng ... hoặc thay đổi thông tin nhận dưới mọi hình thức
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.