[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] Nạp lần đầu (05.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] Nạp lần đầu (05.2020)

06/05/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 

 Khởi đầu Tháng 5 sôi động

HĐVL cập nhật Sự Kiện 

ƯU ĐÃI NẠP LẦN ĐẦU

 Thời gian :

- Bắt đầu : (11:00) ngày 06/05/2020
- Kết thúc : (23:59) ngày 06/05/2020

 Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn

 icon-dong-hungole-blog (217) icon-dong-hungole-blog (217)  Nội dung :

Trong thời gian diễn ra các Hiệp Khách nạp và tiêu theo điều kiện ưu đãi sẽ nhận được quà nạp ưu đãi tương ứng

 Ưu đãi 1 : Với 200@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Bồi nguyên đơn (Trung)

 Ưu đãi 2 : Với 2,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)

 Ưu đãi 3 : Với 5,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

 Ưu đãi 4 : Với 10,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  02 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
 •  01 Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu)
 •  01 Tiên dược Vô phòng hoàn (12%)
 •  100 Sô cô la (nộ)

 Ưu đãi 5 : Với 20,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  03 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
 •  03 Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu)
 •  03 Tiên dược Võ công hoàn (13%)
 •  05 Vải hợp thành áo choàng
 •  01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

 Mô tả tặng phẩm

Bồi Nguyên Đơn (Trung) : +500 HP (1 giờ)
Chiêu Tài Trư : x2 kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm
Ngưng Thần Châu : đã mở từ Ngưng Thần Bao
Vật phẩm (khóa) : không thể giao dịch
 

 Lưu ý : 

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp chỉ áp dụng cho lần nạp đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
Áp dụng cộng dồn @DzoCash tiêu của mỗi tài khoản con (DZxxx/SNxxx)
Mỗi tài khoản con tham gia 1 lần tương ứng 1 nhân vật duy nhất
Mỗi tài khoản con thỏa điều kiện nhận 1 Quà ưu đãi cao nhất từ Sự Kiện
- Quà tặng được trao cho nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên
- Tài khoản nạp nhưng không có nhân vật tiêu sẽ không nhận được quà
Kết quả Sự Kiện công bố trong vòng 3~7 ngày kể từ thời điểm kết thúc Sự Kiện
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
Qùa tặng không thể quy đỗi, cho tặng ... hoặc thay đổi thông tin nhận dưới mọi hình thức
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.