Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo Ban] Phuc Hi Bao Hap (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale (08/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Diem Danh Nhan Qua (26/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (08/06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Qua Tang Tan Thu (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Qua Tang Hiep Khach (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Ngay Hiep Khach (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Chung vui cung Thien Ma Cung (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Thuoc - Tạo Pháo Hoa (06.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Siêu khuyến mãi] (05.2020) (Đợt 2)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Siêu khuyến mãi] (05.2020) (Đợt 2)

15/05/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 

Nhằm giúp Cộng đồng tìm lại nhiệt huyết sau mùa dịch COVID - 19
Anh Hai Kiếm Tiếu khuyến mãi may mắn cực yêu
SỰ KIỆN 
SIÊU KHUYẾN MÃI  2 in 1 

 
 
 Tham gia và Báo danh
- Bắt đầu:  19:00 ngày 15/05/2020
- Kết thúc: 19:00 ngày 16/05/2020
 
 Đối tượng tham gia
- Toàn hệ thống : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn
 
 Điều kiện tham gia
- Nhân vật cường hóa mới trang bị và có đăng ký tham gia phía dưới bài viết Sự Kiện Fanpage
- Nếu cường hóa thất bại sẽ được hỗ trợ từ Đao Kiếm Tiếu
 Cụm máy chủ H2T (HBT, HVM, TTC) : bảo hiểm cấp cường hóa (+7)
 Máy chủ mới (Tống Võ Môn) : bảo hiểm cấp cường hóa (+6)
 
 Đăng ký tham gia theo mẫu :
- Tên nhân vật
- Máy chủ
- Tên trang bị nhận bảo hiểm
- Thời gian cường hóa thất bại
- Cấp cường hóa trước khi thất bại của trang bị nhận bảo hiểm
- Ảnh trang bị nhận bảo hiểm (trước và sau khi cường hóa thất bại)
- Ảnh trang bị tương đồng nhận bảo hiểm (nếu cường hóa thất bại mất trang bị ban đầu)
 
 Điều kiện trang bị nhận bảo hiểm
- Áp dụng cho trang bị (tất cả nhân vật)
- Trang bị nhận bảo hiểm cường hóa thất bại trong thời gian Sự Kiện
- Trang bị nhận bảo hiểm tương đồng (hệ phái - cấp độ) nhân vật tham gia bao gồm : vũ khí, hộ thủ, ủng, giáp trong, y phục nhân vật (bao gồm trang bị võ huân)
 
 Hỗ trợ từ Sự Kiện
 Vé bảo hiểm cường hóa (+6), (+7) : 

 Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của trang bị trước khi cường hóa thất bại, tối đa (+6) / (+7)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm do người chơi tự chuẩn bị (nếu cường hóa mất vật phẩm ban đầu)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : vật phẩm thông thường, võ huân, PMĐ
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm tương đồng các chỉ số với vật phẩm cường hóa thất bại
     ► Mỗi vật phẩm nhận tối đa 1 Vé bảo hiểm cường hóa

 
  Lưu ý
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất 1 lần cho 1 nhân vật (tối đa 1 trang bị)
- Mỗi Trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần hỗ trợ từ Sự Kiện này
- Trang bị nhận bảo hiểm do chính nhân vật tham gia cường hóa thất bại
- Hình ảnh tham gia chụp bằng chức năng game (phím PrintScreen và lấy hình tại DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture)
- Hình ảnh có trỏ chuột vào trang bị (chỉ số, thuộc tính, cấp cường hóa của trang bị trước và sau khi cường hóa)
- Thời gian hỗ trợ bảo hiểm từ 3~7 ngày khi kết thúc Sự Kiện
 
 
Anh Dong (19) Thành tích càng cao Anh Dong (19)
Anh Dong (12) Khuyến mãi càng lớn Anh Dong (12)

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.