Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tro Gia - Mung Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Đua Top Chiến Trường (06.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Đua Top Chiến Trường (06.2020)

17/06/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 

Cùng tham gia Đấu trường sôi động
Cùng Đua TOP Chiến trường !! 

 Chuỗi Sự Kiện
   ĐUA TOP CHIẾN TRƯỜNG   

 

 Thời Gian:

- Bắt Đầu: Sau bảo trì ngày 18/06/2020
- Kết Thúc: Trước bảo trì ngày 02/07/2020

 Điều Kiện:

- NPC Quái Cái tại thành Huyền Bột Phái
- Nhiệm vụ Danh vọng Thế lực cho Quái Cái 10 lần 1 ngày
- Nhiệm vụ Chuỗi linh hồn / Trấn thạch càn khôn cho Quái Cái 10 lần 1 ngày
- Nhiệm vụ Danh vọng Bang hội cho Quái Cái 4 lần 1 ngày

 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ:

- Nhân vật lv 60 nhận nhiệm vụ sau tại NPC Quái Cái

• Danh vọng Thế lực cho Quái Cái
• Chuỗi linh hồn / Trấn thạch càn khôn cho Quái Cái
• Danh vọng Bang hội cho Quái Cái

- Tham gia các chiến trường tương ứng để thu thập vật phẩm nhiệm vụ:

► Danh vọng Thế lực cho Quái Cái :
Thu thập 1 trong 2 vật phẩm nhiệm vụ sau để hoàn thành nhiệm vụ :

   ♦ Danh vọng của thế lực x2  (tham gia Thế lực chiến)
   ♦ Vật chứng của Võ Hiệp x2  (tham gia Võ lâm huyết chiến)

► Chuỗi linh hồn / Trấn thạch càn khôn cho Quái Cái :
Thu thập 1 trong 2 vật phẩm nhiệm vụ sau để hoàn thành nhiệm vụ :

   ♦ Chuỗi linh hồn x2  (tham gia Đại chiến U Minh phủ)
   ♦ Trấn thạch càn khôn x1  (tham gia Đại Chiến Hồn)

► Danh vọng Bang hội cho Quái Cái :
   ♦ Thu thập Danh vọng Bang hội x1  từ Bang Hội chiến

 Phần Thưởng: 

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 2 phần thưởng từ Quái Cái

1. Phần thưởng Bùa hỗ trợ từ Quái Cái :

- Nhận ngẫu nhiên 1 trong các loại bùa hỗ trợ từ Quái Cái
- Số lượng bùa nhận là ngẫu nhiên

 

2. Phần thưởng vật phẩm tích lũy từ Quái Cái :

- Nhận ngẫu nhiên 1 trong các loại vật phẩm nhiệm vụ tích lũy tương ứng nhiệm vụ đổi thưởng
- Số lượng ngẫu nhiên từ 1 ~ 10


 

3. Đổi thưởng nhiệm vụ tích lũy từ Quái Cái :

 Đối tượng đổi thưởng (theo từng cụm máy chủ) :

- Cụm máy chủ H2T : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các
- Cụm máy chủ mới : Tống Võ Môn

 Đăng ký tham gia (18/06) ~ (15:00) 25/06/2020 : >>[Form tham gia]<<

 Phần thưởng :

- Vật phẩm tích lũy còn lại đến (15:00) ngày 30/06/2020 là căn cứ xác định kết quả TOP

- TOP 1 vật phẩm tích lũy theo từng cụm máy chủ sẽ nhận được phần thưởng :

♦ 01 Tử Hà Thần Đan (10 ngày) (khóa)
♦ 01 Thời trang VIP zin (10 ngày)

 

 Lưu Ý :

 Dọn trống 4 ô hành trang để hoàn thành nhiệm vụ
 Vật phẩm nhiệm vụ tích lũy tối đa là 9999 (không thể tích lũy nhiều hơn)
 Bùa hỗ trợ từ Quái Cái có thời gian sử dụng trong 30 phút
 Không đăng ký tham gia sẽ không nhận được phần thưởng
 TOP 1 từng loại v.phẩm trên cùng cụm máy chủ là khác nhau sẽ nhận 02 THTĐ (1 ngày) (khóa) tương ứng mỗi loại v.phẩm tích lũy
 Mỗi email đăng ký / ID con (DZxxx/SNxxx) đăng ký cho 1 nhân vật
 Mỗi email tham gia gia 1 lần duy nhất
 

 Võ lâm đua tranh !! Đọ sức anh tài !!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.