Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tri Ân Hiệp Khách - 06/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tri Ân Hiệp Khách - 06/2020

22/06/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Thay lời cám ơn các Hiệp Khách đã đồng hành trong suốt thời gian qua, vì thế Yulgang Hiệp Khách gửi đến sự kiện đặc biệt dành cho tất cả các Hiệp Khách

   Tri Ân Hiệp Khách   

 

 

 Thời Gian:

- Bắt Đầu: (18:00) ngày 22/06/2020
- Kết Thúc:  (12:00) ngày 23/06/2020

 Đối Tượng Tham Gia:

- Máy chủ: Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn

 Nội Dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện các Hiệp Khách nap và tiêu phù hợp điều kiện sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn

 Phần Thưởng:

 Mốc 1: Nạp và tiêu hoàn toàn 355@DzoCash sẽ nhận được:

 01 Tặng phẩm ngũ sắc thần đan

 Mốc 2: Nạp và tiêu hoàn toàn 679@DzoCash sẽ nhận được:

 02 Tặng phẩm ngũ sắc thần đan

 Mô Tả Vật Phẩm:

 Tặng phẩm ngũ sắc thần đan

Tập hợp gồm Bích Lục / Thâm Lam Thần Thào, Bồi Nguyên Đơn (Tiểu), Tiên dược Hộ Thể / Cần Công Hoàn (10%) trong 2 giờ.

 Lưu Ý:

- @DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác.
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash của mỗi tài khoản ID con (DZxxx/SNxxx).
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @ đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Vật phẩm ưu đãi là vật phẩm khóa.
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Mỗi nhân vật nhận 1 quà tặng cao nhất từ Sự Kiện
- Tài khoản nạp nhưng không có tiêu sẽ không nhận được ưu đãi.
- Công bố kết quả từ 3 đến 7 sau khi kết thúc sự kiện.

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.