[Bùng nổ] Cường hóa (08.2020)
[Siêu Tiến cấp] Tháng 08
[Tuần lễ Thời trang] (08.2020)
[Tăng ưu đãi] Chí tôn Nhiệt huyết phù (08.2020)
[Chuyện tình] Ngưu lang - Chức nữ (2020)
[Đêm hội] Thất tịch (2020)
[Ngày Hiệp Khách] (08.2020)
[Ưu đãi] Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame 08/2020
[Trang Phục Hiệu Ứng] Cùng Rash Guard chinh phục Đại Dương - 30/07/2020
[Quà tặng] Đặc Biệt (nửa cuối 2020)
(Quà Tặng) Quà Tặng Tri Ân Vip Quý 3 - 2020
[Giải đấu] Giang Hồ Kiệt Xuất (Quý II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đánh Tráo Vật Phẩm] (2) (31.07)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đánh Tráo Vật Phẩm] (2) (31.07)

31/07/2020
!!! Đánh tráo kho báu quyền năng  
 Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 
 
 Sự Kiện [ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 

 Thời gian
Báo danh và Tham gia : (17:00) ~ (20:00) ngày 31/07/2020
 
 Đối tượng tham gia
- Máy chủ : Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.
 
  Thể lệ Sự Kiện 

Ưu đãi 1  Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 

► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 1,100@DzoCash
► Và dùng 01 Kẻ đánh cắp Tống Lợi mua từ DzoShop để đánh tráo 02 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
 (Vật phẩm đã mua sắm đặt tại 1 trong các ô từ 2 đến 3 rương hành trang)
 (Vật phẩm mua sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo)
► Mỗi ID con có thể tham gia tham gia (02) gói đánh tráo ~ 04 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
- Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<
 
Ưu đãi 2  Vải hợp thành Áo choàng 
► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 2,500@DzoCash.
► Và dùng 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) mua từ DzoShop để đánh tráo 17 Vải hợp thành Áo choàng
 (Vật phẩm đã mua sắm đặt tại 1 trong các ô từ 2 đến 3 rương hành trang)
 (Vật phẩm mua sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo)
► Mỗi ID con có thể tham gia (01) gói đánh tráo ~ 17 Vải hợp thành Áo choàng
- Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<
 

Ưu đãi 3  Sức phẩm Kỹ thuật phù (cao cấp) 

► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 3,200@DzoCash.
► Và dùng 02 Trứng thú (chuột) mua từ DzoShop để đánh tráo 02 Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)
 (Vật phẩm đã mua sắm đặt tại 1 trong các ô từ 2 đến 9 rương hành trang)
 (Vật phẩm mua sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo)
► Mỗi ID con có thể tham gia (04) gói đánh tráo ~ 08 Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)
- Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<
 
Mẫu báo danh

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Loại Ưu đãi tham gia
• Số lượng Gói Ưu đãi tham gia 
 

 Lưu ý

- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 Ưu đãi.
- Nhân vật đăng ký và tham gia là nhân vật thực hiện mua vật phẩm yêu cầu trong thời gian sự kiện.
- Nhân vật mua vật phẩm không phải là nhân vật đăng ký xem như không tham gia Sự Kiện.
- Nhân vật không báo danh tham gia xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Báo danh / Tham gia ngoài thời gian yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus)
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- @DzoCash tham gia các Mốc Ưu đãi là độc lập.
- @DzoCash tham gia chương trình này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thời hạn thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

 

 

 !!! SỰ KIỆN TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT !!! 
 Nhanh tham gia nào 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút