Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Thời Trang 0 đồng] (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Thời Trang 0 đồng] (08.2020)

01/08/2020

 Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG 


Áo choàng hay Áo BOSS ?! 

 Thời gian 

- Bắt Đầu : (13:00) ngày 01/08/2020
- Kết thúc : (13:00) ngày 02/08/2020

 Đối tượng tham gia

- Tất cả các Hiệp Khách tạo nhân vật trước ngày 01/08/2020

  Nội dung Sự Kiện 

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách "nạp và tiêu" :

Mốc 1: tối thiểu 500@DzoCash sẽ nhận được 01 Áo choàng Gà con kute
Mốc 2: tối thiểu 3,000@DzoCash sẽ nhận được 01 Trang phục BOSS Đoạn Chỉ Vũ

ĐOẠN CHỈ VŨ GIA

- Mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 trong 2 Mốc quà (nhận thưởng 1 Thời trang duy nhất)
- Giới tính Thời trang tương ứng Giới tính Nhân vật tiêu cash đầu tiên
- Thời trang vĩnh viễn không có hiệu ứng, có thể cường hóa, hợp thành, phân hủy, chuyển đổi, cất kho, mở shop..

  

    ► BOSS Đoạn Chỉ Vũ                                                  Gà con kute 

Lưu ý :

- @DzoCash tham gia Sự kiện này không áp dụng cho Sự kiện khác.
- Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus.
- Mỗi ID con (DZxx/SNxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt Sự Kiện.
- Mỗi ID con nhận được 01 quà tặng có giá trị cao nhất từ sự kiện.
- Tài khoản nạp @DzoCash nhưng không có nhân vật tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc giải đáp thắc mắc Kết quả Sự kiện

 

 Chúc Các Hiệp Khách Tham Gia Sự Kiện Vui Vẻ 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.