Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Thời Trang 0 đồng] (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Thời Trang 0 đồng] (08.2020)

01/08/2020

 Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG 


Áo choàng hay Áo BOSS ?! 

 Thời gian 

- Bắt Đầu : (13:00) ngày 01/08/2020
- Kết thúc : (13:00) ngày 02/08/2020

 Đối tượng tham gia

- Tất cả các Hiệp Khách tạo nhân vật trước ngày 01/08/2020

  Nội dung Sự Kiện 

Trong thời gian sự kiện chư vị Hiệp Khách "nạp và tiêu" :

Mốc 1: tối thiểu 500@DzoCash sẽ nhận được 01 Áo choàng Gà con kute
Mốc 2: tối thiểu 3,000@DzoCash sẽ nhận được 01 Trang phục BOSS Đoạn Chỉ Vũ

ĐOẠN CHỈ VŨ GIA

- Mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 trong 2 Mốc quà (nhận thưởng 1 Thời trang duy nhất)
- Giới tính Thời trang tương ứng Giới tính Nhân vật tiêu cash đầu tiên
- Thời trang vĩnh viễn không có hiệu ứng, có thể cường hóa, hợp thành, phân hủy, chuyển đổi, cất kho, mở shop..

  

    ► BOSS Đoạn Chỉ Vũ                                                  Gà con kute 

Lưu ý :

- @DzoCash tham gia Sự kiện này không áp dụng cho Sự kiện khác.
- Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus.
- Mỗi ID con (DZxx/SNxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt Sự Kiện.
- Mỗi ID con nhận được 01 quà tặng có giá trị cao nhất từ sự kiện.
- Tài khoản nạp @DzoCash nhưng không có nhân vật tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc giải đáp thắc mắc Kết quả Sự kiện

 

 Chúc Chư Vị Hiệp Khách Tham Gia Sự Kiện Vui Vẻ 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.