[Su kien] Uu Dai Nap Lan Dau - Mung Phien Ban Moi 25/11/2020
[Su Kien] Du Doan Ket Qua
Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
[DzoShop] Cap nhat (24/11/2020)
[Su kien] Sieu Tien Cap 11/2020
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11/2020)
[Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tháng 08] Ưu đãi Combo Lịch DzoGame 2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tháng 08] Ưu đãi Combo Lịch DzoGame 2020

03/08/2020

Anh Dong (390)ƯU ĐÃI COMBO LỊCH DZOGAME (08/2020)Anh Dong (390)

Chào các Hiệp Khách,
Dành riêng cho Combo DzoGame Tháng 8 là chương trình ưu đãi đặc biệt với nội dung cụ thể như sau

 

 Thời gian
Báo danh : (00:00) 01/08 ~ (10:00) ngày 14/08/2020
Tham gia (nếu nạp & tiêu @DzoCash) : (00:00) 01/08 ~ (23:59) 14/08/2020
- Trao giải: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất báo danh quà đăng ký nhận
 
 Đối tượng tham gia
- Tất cả các máy chủ có sở hữu Lịch của DzoGame 2020
(Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn)
 
 Nội dung sự kiện
- Báo danh nhận ưu đãi Combo Lịch Tháng 08/2020 icon-dong-hungole-blog (467)>>Lịch DzoGame<<
 
  Quà tặng Ưu đãi
Trong thời gian Sự Kiện, các Hiệp Khách báo danh & tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được Quà ưu đãi
 
- Nhận 01 Phúc vận phù (20%) (khóa) (nạp và tiêu tối thiểu 760@DzoCash)
 ► Nhân vật nhận ưu đãi có thể nhận báo danh từ ID con khác
 ► Mỗi ID con nhận tối đa 02 Phúc vận phù (20%) (khóa)
 ► Nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên là nhân vật nhận ưu đãi
 
- Nhận 110 Hồn kết tinh (Thượng cấp) (không nạp và tiêu @DzoCash)
 ► Nhân vật nhận ưu đãi có thể nhận báo danh từ ID con khác
 ► Mỗi ID con nhận tối đa 110 Hồn kết tinh (Thượng cấp)
 
 Lưu ý
- Ưu đãi nhận là Ưu đãi có giá trị cao nhất từ chương trình này.
- Quà tặng trao cho nhân vật báo danh (tham gia nếu có) đủ điều kiện
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus).
- @DzoCash tham gia ưu đãi này đồng thời có thể tham gia Sự Kiện khác của Tháng 08
- Báo danh / Tham gia/ Đăng ký quà ngoài thời gian yêu cầu xem như từ chối nhận ưu đãi từ chương trình này.

 

 

 
Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút