Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (30.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm (2) (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm (2) (10.2020)

21/10/2020

Cơ hội sở hữu tặng phẩm HOT trong giờ vàng !!

Sự kiện  ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (2)

➠ Thời gian: (12:00) ~ (18:00) cùng ngày 21/10/2020
 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên, các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện sẽ nhận tặng phẩm đánh tráo hấp dẫn :
 
  - Mỗi ID con nạp từ 2,000@DzoCash trở lên
  - Có mua sắm mới trong thời gian sự kiện theo từng Gói đánh tráo
 
 Gói đánh tráo 1 
► Dùng vật phẩm sau để đánh tráo quà nhận
- V.phẩm : 02 Bùa thúy ngọc (vũ khí) mua mới từ DzoShop
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 1 đến 6 kho riêng
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo nhận được 2 tặng phẩm :
- T.phẩm 1 : 01 Bảo rương (D.chuyền Thiết thuẫn châu) (20 ngày)
(Công dụng : +500 HP, + 50 ULPT, các hệ nhân vật đều có thể sử dụng)

- T.phẩm 2 : 03 Yêu hóa ma võ cao cấp [Thần] (1 ngày) (Event)
► Mỗi ID con có thể tham gia (01) gói đánh tráo này
 
 Gói đánh tráo 2  
► Dùng cả 2vật phẩm sau để đánh tráo quà nhận
- V.phẩm 1: 01 Bùa thiên tôn 
mua mới từ DzoShop
- V.phẩm 2: 01 Kiểu tóc mua mới từ DzoShop
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 30 đến 36 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo hỗ trợ trên nhân vật báo danh :

- T.phẩm 1 : 01 Yêu hóa ma võ [Kẹo] (Luyện cấp)
- T.phẩm 2 : 01 Tặng phẩm Yêu hóa ma võ [Kẹo] (Luyện cấp) (Event)
► Mỗi ID con có thể tham gia (01) gói đánh tráo này
 
 Lưu ý

- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất, mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Gói đánh tráo
- Sự Kiện không yêu cầu báo danh mà yêu cầu đặt vật phẩm đúng vị trí để nhận thưởng
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm event từ Sự Kiện.
 
 

 
 
 
 
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.