Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
[DzoShop] Cap nhat (24/11/2020)
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11/2020)
[Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [DzoShop] Cập nhật (29/10/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[DzoShop] Cập nhật (29/10/2020)

29/10/2020

DzoShop gỡ bỏ các vật phẩm cũ và mở bán một số vật phẩm mới

DZOSHOP CẬP NHẬT

☑ Thời gian:

- Bắt đầu : Ngày 29/10/2020
- Kết thúc : Ngày 05/11/2020

 

 PILL HỖ TRỢ

 

 VẬT PHẨM HOT

 

!! Tham gia mua sắm vật phẩm hỗ trợ cho nhân vật nào cả nhá !!

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.