Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Con số may mắn (01.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Con số may mắn (01.2021)

05/11/2020

Chào mừng Phiên bản mới - Máy chủ mới,
Yulgang Hiệp Khách mang lại quà tặng trải nghiệm cực chất !!

 Sự Kiện CON SỐ MAY MẮN
 Happy Time : (10:30) 12/01/2021 ~ (18:30) 12/01/2021
 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian Sự Kiện, nhận được 1 con số may mắn khi :
- Nạp mới tối thiểu 1,000@DzoCash
- Đồng thời mua sắm mới tối thiểu 1,000@DzoCash
Mỗi nhân vật nhận không quá 5 số may mắn.
Khi Sự Kiện kết thúc, BTC sẽ công bố con số may mắn và thời gian quay số trên Fanpage Yulgang Hiệp Khách Dzogame

 Quà tặng Sự Kiện :
BTC sẽ quay số may mắn trên kênh random.org để tìm ra người chơi may mắn
 
 ☑ 40 Quà tặng may mắn :
     1. Nếu tổng số may mắn tham gia đạt từ 90% số lượng quà tặng
     - Mỗi quà tặng gồm : 
         + 01 Trang phục Hắc phong bang (EV)
         + 01 Hộ Tâm Đơn (100%) (24 giờ)

 
     2. Nếu tổng số may mắn tham gia thấp hơn 90% số lượng quà tặng
     - Mỗi quà tặng gồm : 
         + 02 (Thiên) Ngưng Thần Châu (100 triệu) (EV)
         + 40 Cường hóa thạch siêu cấp
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 giải thưởng từ Sự Kiện
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV)

- Thời trang thưởng theo giới tính nhân vật tham gia
- Thời trang thưởng không thể phân hủy, cường hóa, hợp thành, cất kho chung
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách 
         Kính bút.