Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Bích Phong Môn] Quà tặng Bang Hội (Tháng 1)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Bích Phong Môn] Quà tặng Bang Hội (Tháng 1)

24/01/2021

Gia nhập Bang Hội và nhận quà từ Yulgang Hiệp Khách nào !!

 Sự Kiện QUÀ TẶNG BANG HỘI

 Đối tượng tham gia : Máy chủ Bích Phong Môn

 Thời gian : (10:00) ngày 25/01/2021 ~ (10:00) ngày 28/01/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên gia nhập Bang Hội và báo danh để nhận thưởng :

  • Áp dụng cho sáng lập Bang hội hoặc gia nhập Bang hội.
  • Bang Hội tham gia đạt tối thiểu cấp độ 4 tại thời điểm kết thúc Sự Kiện.
  • Báo danh phía dưới bài Sự Kiện theo mẫu :

 Mẫu báo danh tại bài viết Fanpage

  • Tên nhân vật
  • Bang Hội gia nhập (sáng lập)
  • Thời gian gia nhập (sáng lập)
  • Ảnh Bang Hội (hiển thị đầy đủ các thông tin của Mẫu báo danh)

 01 Quà tặng cấp độ Bang Hội cao nhất :

→ Dành cho Bang Hội có cấp độ Bang cao nhất
→ Trường hợp có Bang Hội đồng cấp độ sẽ ưu tiên cho Bang Hội có số thành viên gia nhập Bang trong cùng 1 ngày bất kỳ cao nhất
♦ 01 Môn phái phục (cấp độ Bang Hội) dành cho Bang chủ
♦ 01 Áo choàng Hắc Phong Bang (khóa) cho 3 thành viên có cấp độ cao nhất Bang
♦ 05 Kim cương thạch c.c (clvc 31%) cho 3 thành viên có cấp độ cao nhất Bang
♦ 05 Hàn ngọc thạch c.c (pt 11) cho 3 thành viên có cấp độ cao nhất Bang
♦ 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) (khóa) cho tất cả các thành viên Bang Hội
♦ 4,000,000 Điểm Kỹ năng cho tất cả các thành viên Bang Hội (khóa)
♦ 10,000 Điểm Võ hoàng cho tất cả các thành viên Bang Hội (khóa)

 Quà tặng gia nhập Bang Hội (không giới hạn):

→ Dành cho các thành viên tham gia hợp lệ, chưa được giải
♦ 02 (Địa) Ngưng Thần Châu (200 triệu) (khóa)
♦ 05 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (khóa)

Lưu ý
- Mỗi facebook tham gia cho 1 ID con duy nhất
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Gia nhập Bang Hội nhưng không báo danh là không hợp lệ
- Quà tặng trao cho các nhân vật báo danh hợp lệ (những thành viên không báo danh sẽ không nhận được quà) 
Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Bang chủ có thể nhận cả Môn phái phục và Thời trang (nếu phù hợp điều kiện)
- Thời trang trao theo giới tính nhân vật tham gia và báo danh hợp lệ
- Tặng phẩm (khóa) không thể giao dịch
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.