Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Thời Trang 0 Đồng Đặc Biệt (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Thời Trang 0 Đồng Đặc Biệt (04.2021)

07/04/2021

Sở hữu thời trang với giá 0 đồng,

Tham gia ngay để nhận áo choàng Gà cực đáng yêu với Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG ĐẶC BIỆT

 Đối tượng tham gia : Dành cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : 

- Bắt đầu: (15:00) ngày 07/04/2021 

- Kết thúc: (23:59) ngày 07/04/2021

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới thỏa điều kiện sẽ nhận thêm quà khuyến mãi :

  • Quà Ưu Đãi : Dành cho những tất cả những nhân vật tham gia bất kỳ mốc quà trước (18:00) ngày 07/04/2021 nhận thêm 01 thời gian giá 0 Đồng 

- Nhận 01 Áo choàng Gà Con Kute (theo giới tính nhân vật)

  • Quà mốc 1 : Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash

- Nhận 02 Phúc Vận Phù 20% (EV)

  • Quà mốc 2 : Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 7,000@DzoCash

- Nhận 01 Bảo Hiểm Cường Hóa về cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại tối đa +7

  • Quà TOP 1 : Top 10 nhân vật nạp tiêu của sự kiện có nạp mới và tiêu mới từ 25,000@DzoCash đến 29,999@DzoCash

- Nhận 01 Trứng Sói Vàng.

  • Quà TOP 2 : Top 03 nhân vật nạp tiêu của sự kiện có nạp mới và tiêu mới tối thiểu 30,000@DzoCash

​- Nhận 01 Bảo Hiểm Cường Hóa về cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại tối đa +9

- Nhận 01 Thần thú Phượng Hoàng (thông thường)

Gà con kute (Nữ)
 
Gà con kute (Nam)
- Trang bị nhận BHCH bao gồm trang bị thường, võ huân, PMĐ
- Trang bi nhận BHCH bao gồm vũ khí, y phục, ủng, giáp trong, giáp tay
- Trang bị nhận BHCH yêu cầu đồng cấp độ, đồng hệ với nhân vật tham gia, không yêu cầu đồng phái
- Thời gian cường hóa thất bại và gửi hỗ trơ sẽ được thông báo sau
- Nhân vật nào tham gia đủ mốc 2 nhưng chỉ muốn nhận quà mốc 1 hoặc đạt quà TOP 2 nhưng muốn nhận quà TOP 1 vui lòng báo danh qua Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được ghi nhận yêu cầu.
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập với nhau
- Mỗi nhân vật có thể tham gia 2 mốc và nhận 1 phần quà duy nhất mỗi mốc
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, mở shop, hợp thành, cất kho, phân hủy ...
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.