Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Nhiep Anh Gia] (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau Lien May chu] Hiep Lenh Chi Ton (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Cuoi Tuan (03/02)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (02/02/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Y Nghia Ngay Valentine (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Kenh VIP (02.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Quà Tặng Người Chơi Cũ (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Quà Tặng Người Chơi Cũ (04.2021)

14/04/2021

Yulgang Hiệp Khách dành quà tặng cho người chơi cũ gia nhập Yến Phi Gia

Sự Kiện  Quà Tặng Người Chơi Cũ
➠ Thời gian :  (Sau bảo trì) 15/04/2021 ~ (23:59) 20/04/2021

 Đối tượng tham gia : 

Có nhân vật ở máy chủ bất kỳ tạo trước (00:00) ngày 12/04/2021 và tham gia máy chủ Yến Phi Gia.  

 Thể lệ tham gia :

♦ Trong thời gian sự kiện, nhân vật tại máy chủ Yến Phi Gia đạt Thăng chức 4 trở lên và báo danh tham gia tại Bài Viết Sự Kiện theo mẫu :

- Tên nhân vật máy chủ cũ :
- Máy chủ cũ :
- Tên nhân vật máy chủ Yến Phi Gia :
- Thời gian Thăng chức 4 :
- Hình ảnh nhân vật đạt Thăng chức 4  :
- Chấp nhận quyết định của BTC.
Nhận thưởng ở nhân vật tại máy chủ Yến Phi Gia.
Nhân vật mới và nhân vật cũ phải cùng ID con.

 Quà tặng Sự Kiện :

 ☑ 100 Quà Tri Ân : Dành cho 100 nhân vật đạt Thăng chức 4 đầu tiên có báo danh tham gia. Tính theo thời gian đạt Thăng chức 4, nếu cả trùng thời gian thì ưu tiên nhân vật báo danh trước :

- 01 Yêu Hóa Ma Võ Kẹo (Luyện cấp) (6 giờ) (EV)

 ☑ Quay số may mắn: Dành cho tất cả nhân vật đạt Thăng chức 4 đầu tiên có báo danh tham gia.

 Lưu ý:

- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Hình ảnh tham gia không đầy đủ thông tin nhân vật tham gia, máy chủ được xem là không hợp lệ.
- Thông tin đăng ký cần trùng với thông tin của ảnh tham gia đính kèm.
- Tên nhân vật tham gia trùng lặp với nhân vật trước sẽ ưu tiên nhân vật tham gia trước.
- Mỗi FB tham gia 1 lần tương ứng 1 bình luận tham gia / nhân vật..
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa, gửi nhiều bài, thông tin không phù hợp, ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ.
- Nhân vật báo danh là nhân vật nhận thưởng.
- Thời trang trao theo giới tính nhân vật nhận thưởng.
- Thời trang từ sự kiện có thể cường hóa, cất kho, hợp thành, phần hủy , giao dịch.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV)
- Thời gian trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả sự kiện.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.