Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Cuoi Tuan - 27/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thương nhân bí mật (2) (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Thương nhân bí mật (2) (05.2021)

26/05/2021

Thương Nhân Thần Bí trở lại tạo điều kiện cho

Những Hiệp Khách chưa tham gia hay chưa đấu giá thành công ở đợt 1

 Sự Kiện THƯƠNG NHÂN BÍ MẬT (2)

 Thời gian :

 Thời gian đấu giá : (11:00) ~ (17:30) 26/05/2021

 Thời gian nạp tiêu : (18:00) ~ (23:59) 26/05/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên các Hiệp Khách tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin theo mẫu tại đường dẫn sau : Mẫu Đấu Giá

Thông tin báo danh đấu giá sẽ được cập nhật tại đường dẫn : Đấu Giá Vật Phẩm

Áp dụng cho các nhân vật chưa tham gia hoặc đấu giá chưa thành công đợt 1 của sự kiện Thương Nhân Bí Mật.

Các nhân vật đấu giá và mua vật phẩm thành công ở đợt 1, tại đợt 2 chỉ có thể tham gia các vật phẩm khác loại đã mua ở đợt 1.

  Vật phẩm đấu giá : 

Giá ghi chú tại mỗi vật phẩm bao gồm Giá khởi điểm và Giá độc quyền

+ Giá đấu phải cao hơn Giá khởi điểm.

+ Giá đấu có thể cao hơn Giá độc quyền.

+ Giá độc quyền sẽ là giá mua của vật phẩm nếu chỉ có 1 nhân vật tham gia vật phẩm đó.

- Trang bị luyện cấp 30 ngày :

 • Mốc Y phục TT3 - TT4 +9 (4 dòng phòng thủ 15, 8 hỏa) : 

+ Giá khởi điểm : 11,000@

+ Giá độc quyền : 15,000@

 • Mốc Y phục TT3 - TT4 +10 (4 dòng phòng thủ 15, 10 hỏa) : 

Giá khởi điểm : 19,000@

Giá độc quyền : 22,000@

 • Mốc Y phục TT5 +9 (4 dòng phòng thủ 15, 8 hỏa) : 

Giá khởi điểm : 15,000@

Giá độc quyền : 19,000@

 • Mốc Y phục TT5 +10 (4 dòng phòng thủ 15, 10 hỏa) : 

Giá khởi điểm : 20,000@

Giá độc quyền : 26,000@

Yến Phi Gia chỉ áp dụng mốc trang bị TT3 +9 (4 dòng phòng thủ 15, 8 hỏa).

Nhân vật tham gia sẽ nhận trang bị đồng hệ phái, cấp độ, giới tính (Yến Phi Gia không yêu cầu nhân vật đồng cấp độ trang bị).

Mỗi nhân vật tham gia một mốc duy nhất và nhân tối đa 1 trang phục mỗi mốc.

Trang bị sẽ bị thu hồi sau khi hết hạn.

- Ưu đãi +1 Cường Hóa :

 • Mốc Ưu đãi 1 : 01 Ưu đãi +1 Cường Hóa tối đa + 11 trang bị TT 3 - TT 4 (EV) :

Giá khởi điểm : 230,000@

Giá độc quyền : 250,000@

 • Mốc Ưu đãi 2 : 01 Ưu đãi +1 Cường Hóa tối đa + 12 trang bị TT 3 - TT 4 (EV) :

Giá khởi điểm : 322,000@

Giá độc quyền : 350,000@

 • Mốc Ưu đãi 3 : 01 Ưu đãi +1 Cường Hóa tối đa + 13 trang bị TT 3 - TT 4 (EV) :

Giá khởi điểm : 414,000@

Giá độc quyền : 450,000@

 • Mốc Ưu đãi 4 : 01 Ưu đãi +1 Cường Hóa tối đa + 11 trang bị TT 5 (EV) :

Giá khởi điểm : 322,000@

Giá độc quyền : 350,000@

 • Mốc Ưu đãi 5 : 01 Ưu đãi +1 Cường Hóa tối đa + 12 trang bị TT 5 (EV) :

Giá khởi điểm : 414,000@

Giá độc quyền : 450,000@

Yến Phi Gia chỉ áp dụng Ưu đãi +1 Cường Hóa (tối đa +11) trang bị Thăng Thiên 3.

Trang bị nhận Ưu đãi Cường Hóa bao gồm Vũ khí, Y phục, Ủng, Giáp tay cùng cấp độ, hệ phái với nhân vật tham gia (Yến Phi Gia không yêu cầu cấp độ trang bị).

Trang bị nhận Ưu đãi Cường Hóa bao gồm trang bị thường, võ huân, Phục Ma Động.

- Võ Huân :

 • Mốc Võ huân 1 : 5,000 Võ Huân (EV) :

Giá khởi điểm : 3,100@

Giá độc quyền : 4,000@

 • Mốc Võ huân 2 : 10,000 Võ Huân (EV) : 

Giá khởi điểm : 6,200@

Giá độc quyền : 8,000@

Yến Phi Gia chỉ áp dụng Ưu đãi Võ Huân tối đa 5000 Võ Huân.

Nhân vật tham gia đấu giá Võ Huân phải có cấp độ 110 - Thăng Thiên 1 trở lên.

- Thời trang :

 • Mốc Thời trang 1 : 01 Thời trang Bảo Quân Y Phục / Hoa Liên Y Phục :

Giá khởi điểm : 4,000@

Giá độc quyền : 5,200@

 • Mốc Thời trang 2 : 01 Thời trang Perseus / Thời trang Medusa :

Giá khởi điểm : 6,000@

Giá độc quyền : 7,800@

 • Mốc Thời trang 3 : 01 Trang phục Võ Sĩ :

Giá khởi điểm : 11,000@

Giá độc quyền : 14,300@

 • Mốc Thời trang 4 : 01 Thời trang Vip Anubis (zin) (15 ngày) (EV) :

Giá khởi điểm : 10,000@

Giá độc quyền : 13,000@

Giới hạn thời trang VIP số lượng tối đa cho cả máy chủ Yến Phi Gia là 02.

Thời trang trao theo giới tính nhân vật tham gia.

  Lưu ý khi đấu giá :

Các nhân vật đấu giá thành công nạp tiêu theo thời gian sự kiện yêu cầu.

Mỗi nhân vật có thể tham gia đấu giá nhiều mốc, có 3 lượt đấu giá/mỗi mốc tham gia. Gửi hơn 3 lượt, hủy thông tin lượt đấu thứ 4 trở đi.

Thương nhân bí mật ghi nhận đấu giá thành công cho 2 nhân vật có giá đấu cao nhất cho mỗi mốc đấu giá bất kỳ / máy chủ (trừ các mốc võ huân).

Thương nhân bí mật ghi nhận đấu giá thành công cho 10 nhân vật có giá đấu cao nhất cho mỗi mốc võ huân đấu giá / máy chủ.

Nếu chỉ có duy nhất 01 nhân vật đấu giá xem như đấu giá thành công với Giá độc quyền và nạp tiêu theo Giá độc quyền để nhận thưởng.

Mỗi nhân vật tham gia tối đa 01 mốc Ưu đãi Cường Hóa +1.

Mỗi trang bị nhận tối đa 01 mốc Ưu đãi Cường Hóa +1.

Mỗi nhân vật tham gia tối đa 2 mốc Võ Huân và nhận tối đa 1 lần mỗi mốc.

Nhân vật đấu giá thành công và có nạp tiêu đúng thời gian gửi hỗ trợ vào Cổng Hỗ Trợ(hotro.dzogame.vn) từ (18:00) ngày 26/05/2021 ~ (06:00) 27/05/2021 theo mẫu : 

 + ID con :

+ Tên nhân vật :

+ Máy chủ :

+ Tham gia sự kiện Thương Nhân Bí Mật (2).

+ Mốc đấu giá thành công :

- ​​Nhân vật đấu giá thành công và nhận những mốc Ưu đãi cường hóa gửi kèm thêm thông tin tại mã hỗ trợ theo mẫu :

+ Tên trang bị nhận ưu đãi:

+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa tương ứng với thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị để hiển thị toàn bộ thuộc tính trang bị).

Ảnh phải chụp bằng chức năng game hiện rõ tên nhân vật máy chủ.

Đặt trang bị bắt đầu tại ô số 1 hành trang đến khi trao hoàn tất.

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- BTC sẽ lấy giá đấu cao nhất của mỗi nhân vật để xếp hạng
- Nếu có nhiều nhân vật tham gia cùng 1 giá đấu, BTC sẽ ưu tiên nhân vật tham gia sớm nhất
- Trường hợp tham gia đấu giá trúng quà nhưng không nạp tiêu nhận quà sẽ bị tước quyền tham gia ở sự kiện có nội dung tương đồng tiếp theo
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao quà cho nhân vật đấu giá trúng quà
- Thời trang trao theo  giới tính nhân vật đấu giá thành công
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.