Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Điểm Danh Nhận Quà (2) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Điểm Danh Nhận Quà (2) (06.2021)

19/06/2021

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến ưu đãi cực chất dành riêng cho máy chủ mới

 Sự Kiện [YẾN PHI GIA] ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ
 Happy Time : (10:30) 19/06/2021 ~ (23:59) 20/06/2021

 Đối tượng tham gia : Ưu đãi dành cho Yến Phi Gia

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện, tham gia điểm danh và nạp tiêu mới theo yêu cầu sẽ nhận được quà

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Happy Time
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời các mốc Ưu đãi khác nhau
► DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập

✪ Bước 1 : Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

 • Tên nhân vật 
 • Tag thành công 2 bạn bè 
 • Ưu tiên DzoCash tham gia Điểm danh nhận quà
 • Happy Time tham gia
 • Ưu đãi tham gia

✪ Bước 2 : Nạp mới và tiêu mới theo mốc ưu dãi để nhận quà.

☑ Happy Time 1  (10:30) ~ (23:59) cùng ngày 19/06/2021

 • Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,300@DzoCash
→ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +7) (EV)
→ Tham gia không quá 2 lần quà Ưu đãi 1
 
 • Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash

→ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +8) (EV)
→ Tham gia không quá 2 lần quà Ưu đãi 2

 • Ưu đãi 3 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 6,600@DzoCash

→ Tặng 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
→ Tham gia không quá 1 lần quà Ưu đãi 3

☑ Happy Time 2  (00:00) ~ (23:59) cùng ngày 20/06/2021

 • Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
→ Tặng 01 Ưu đãi cường hóa (từ cấp cường hóa bất kỳ -> cấp cường hóa 7) (EV)
→ Tham gia không quá 2 lần quà Ưu đãi 1
 
 • Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 6,000@DzoCash

→ Tặng 01 Ưu đãi cường hóa (từ cấp cường hóa bất kỳ -> cấp cường hóa 8) (EV)
→ Tham gia không quá 2 lần quà Ưu đãi 2

 • Ưu đãi 3 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 6,600@DzoCash

→ Tặng 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
→ Tham gia không quá 1 lần quà Ưu đãi 3

☑ Quà tặng Bonus :

 • Quà Bonus 1 : tham gia cả 2 ngày, 1 mốc ưu đãi bất kỳ / ngày
→ Tặng thêm 02 Sô cô la Trắng (EV)
 
 • Quà Bonus 2 : tham gia cả 2 ngày, mốc ưu đãi bất kỳ 3 lần / ngày
→ Tặng thêm 9,000 Điểm võ huân (EV)
→ Tặng thêm 9,000 Điểm võ huân (EV)
→ Tặng thêm 03 Sô cô la Trắng (EV)

 • Mỗi nhân vật nhận 1 Quà Bonus duy nhất (không phân biệt Bonus 1 hoặc 2)
 Mô tả quà tặng :
Bảo hiểm cường hóa / Ưu đãi cường hóa : áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp trong
Bảo hiểm cường hóa / Ưu đãi cường hóa : áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, Phục ma động
Bảo hiểm cường hóa / Ưu đãi cường hóa : áp dụng cho trang bị (cấp độ, hệ phái, giới tính) bất kỳ đồng thế lực với nhân vật tham gia
Bảo hiểm cường hóa chỉ khôi phục cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại của trang bị tham gia. Nhân vật tự chuẩn bị trang bị nhận bảo hiểm có tối thiểu 4 dòng thuộc tính tương đồng trang bị cường hóa thất bại.
Ưu đãi cường hóa chỉ tăng cấp cường hóa cho trang bị tham gia. Nhân vật tự chuẩn bị trang bị nhận ưu đãi cường hóa có tối thiểu 4 dòng thuộc tính.
Theo dõi thời gian cường hóa / nhận bảo hiểm, ưu đãi tại thông báo kết quả Sự Kiện.

 
Lưu ý
- Mỗi facebook báo danh duy nhất cho 1 nhân vật, không chỉnh sửa
- Không báo danh, nội dung báo danh không đầy đủ và đúng theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật..
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu DzoCash của ID con tham gia
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ sự kiện.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện, liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.


 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.