Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/11/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (Đặc Biệt) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (Đặc Biệt) (06.2021)

21/06/2021

Yulgang Hiệp Khách giới thiệu quà tặng bonus hấp dẫn đặc biệt trong Hè !!

 Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS
 Happy Time : (17:00) 21/06/2021 ~ (10:00) 22/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều loại quà bonus
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần mỗi quà bonus
 Quà bonus 1 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 200@DzoCash
- Tặng 01 Sinh tử phù (5/5)
 Quà bonus 2 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 500@DzoCash
- Tặng 250 Sô cô la (nộ) (EV)
 Quà bonus 3 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 880@DzoCash
- Tặng 03 (Thiên) Ngưng Thần Châu (100 triệu) (EV)
 Quà bonus 4 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 1,600@DzoCash
- Tặng 01 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
 Quà bonus 5 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash
- Tặng 02 Bảo rương (Khuyên ảo ảnh) (7 ngày)
 Quà bonus 6 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Tặng 02 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
 Quà bonus 7 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 10,000@DzoCash
- Tặng 03 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
- Tặng 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
 Quà bonus dành riêng Yến Phi Gia :
Ưu đãi tặng thêm khi tham gia quà Bonus 5 trở lên :

- Tặng thêm vật phẩm trị giá 10%@DzoCash nạp (trị giá vật phẩm nhận không quá 10,000@DzoCash).
Vật phẩm tặng thêm tự chọn từ DzoShop (vật phẩm không bán giới hạn số lượng, thời gian). Cập nhật sau.

- Xem danh sách vật phẩm nhận từ >>(DzoShop)<<

- Theo dõi thông tin đăng ký vật phẩm nhận thưởng tại thông báo tổng kết Sự Kiện

♦ Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

  • Tên nhân vật 
  • Máy chủ
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Quà Tặng Bonus (Đặc Biêt)
  • Quà bonus tham gia
 
Lưu ý
- Mỗi facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật
- Báo danh không đầy đủ, đăng lồng ghép, chỉnh sửa là không hợp lệ và sẽ bị loại.
Để điều chỉnh thông tin tham gia, Hiệp Khách vui lòng xóa bài tham gia cũ và đăng mới.
- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- DzoCash tham gia mỗi quà bonus là khác nhau
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.