Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Tiến Cấp (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Tiến Cấp (06.2021)

30/06/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến hỗ trợ tiến cấp nhằm cân bằng thế lực cho máy chủ mới ! Sự Kiện [YẾN PHI GIA] TIẾN CẤP
 

 Đối tượng tham gia : dành riêng cho máy chủ Yến Phi Gia

 Thời gian Sự Kiện : 

Tham gia : (10:00) ngày 30/06/2021 ~ (09:30) ngày 01/07/2021

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Áp dụng cho nhân vật có điểm võ huân tại thời điểm thông báo kết quả Sự Kiện và thời điểm trao thưởng không vượt quá 1,000,000 điểm
 Ưu đãi Chính phái :
- Mỗi 1,250@DzoCash nạp mới và tiêu mới : tặng 5,000 điểm Võ huân
- Tổng điểm võ huân nhận từ Sự Kiện không vượt quá 200,000 điểm
 Ưu đãi Tà phái :
- Mỗi 1,250@DzoCash nạp mới và tiêu mới : tặng 7,000 điểm Võ huân
Tổng điểm võ huân nhận từ Sự Kiện không vượt quá 200,000 điểm
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn DzoCash tham gia của ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu cash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Điểm võ huân trao trực tiếp cho nhân vật tham gia, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Quà tặng không thể quy đổi chuyển dời hoặc thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về Sự Kiện vui lòng inbox Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp chi tiết nhất

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.