Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (07.2021)

02/07/2021

DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm hỗ trợ khi chơi game tại nhà mùa dịch !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (10:00) 02/07/2021 ~ (23:59) 02/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 quà tặng trợ giá 1 và 2.
► Mỗi nhân vật nhận không quá 10 tặng phẩm từ mỗi quà tặng trợ giá 1 hoặc 2.

 Quà tăng Trợ giá 1 :
     - Mỗi 3 vật phẩm cùng loại mua sắm mới (không phân biệt vật phẩm có giới hạn hay không giới hạn số lượng)
     - Trị giá tối thiểu 600@DzoCash ~ 1,100@DzoCash / vật phẩm
     Tặng thêm : 01 Vật phẩm cùng loại
 Quà tăng Trợ giá 2 :
     - Mỗi 4 vật phẩm cùng loại mua sắm mới (không phân biệt vật phẩm có giới hạn hay không giới hạn số lượng)
     - Trị giá tối thiểu 1,200@DzoCash / vật phẩm 
     Tặng thêm : 02 Vật phẩm cùng loại
 Quà tặng ưu đãi dành riêng máy chủ mới :
    - Bích Phong Môn hoặc Yến Phi Gia khi mua sắm từ 5 vật phẩm cùng loại trở lên
    (Mỗi nhân vật nhận 1 quà ưu đãi duy nhất)
    Tặng thêm :
       ♦ 01 Tặng phẩm Yêu hóa ma võ [Kẹo] (Luyện cấp) (6 giờ) (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.