Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Điểm Danh Nhận Quà (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Điểm Danh Nhận Quà (07.2021)

09/07/2021

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng hỗ trợ ngày giãn cách

 Sự Kiện ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ
 Happy Time : (10:00) ~ (23:59) cùng ngày 10/07/2021

 Đối tượng tham gia : tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện, tham gia điểm danh và nạp tiêu mới theo yêu cầu sẽ nhận được quà

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
► Mỗi ưu đãi có thể tham gia 10 lần

► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 ưu đãi

✪ Bước 1 : Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

  • Tên nhân vật 
  • Máy chủ
  • Tag thành công 2 bạn bè 
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Điểm danh nhận quà (07.2021)
  • Ưu đãi tham gia
  • Số lần tham gia

✪ Bước 2 : Nạp mới và tiêu mới theo mốc ưu dãi để nhận quà.

  • Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 1,500@DzoCash
→ Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (2 giờ) (EV)
 
  • Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,700@DzoCash
→ Tặng 01 Yêu hóa ma võ (Kẹo) [PK) (6 giờ) (EV)
 
 
Lưu ý
- Mỗi facebook báo danh duy nhất cho 1 nhân vật, không chỉnh sửa
- Không báo danh, nội dung báo danh không đầy đủ và đúng theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi ưu đãi là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu DzoCash của ID con tham gia.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ sự kiện.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện, liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.


 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.