Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đánh Tráo Vật Phẩm] (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đánh Tráo Vật Phẩm] (2) (07.2021)

12/07/2021

Tham gia đánh tráo nhận quà tặng trợ giá hấp dẫn từ Yulgang Hiệp Khách !!

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM


 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (15:30) ngày 12/07/2021 ~ (10:00) ngày 13/07/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi tham gia đủ điều kiện và có báo danh sẽ được đặc quyền dùng vật phẩm đó đánh tráo vật phẩm đặc biệt :

✪ Gói đánh tráo 1 : 

  • Vật phẩm mua sắm mới dùng đánh tráo : 01 Nhiệt Hạ Bảo Rương
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia 04 lần Gói đánh tráo 1

✪ Gói đánh tráo 2 : 

  • Vật phẩm mua sắm mới dùng đánh tráo : 02 Thiên niên Tuyết sâm (Vô song)
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 02 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia 03 lần Gói đánh tráo 2

✪ Gói đánh tráo 3 : 

  • Vật phẩm mua sắm mới dùng đánh tráo : 01 Bùa Nhiệt Địa
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Võ Hoàng Đơn (Đặc biệt)
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia 03 lần Gói đánh tráo 3

Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều Gói đánh tráo.
DzoCash tham gia mỗi Gói đánh tráo là độc lập.
Báo danh và đặt vật phẩm dùng đánh tráo tại ô 1~15 kho chung để tham gia đánh tráo.

♦ Mẫu báo danh tại bài viết Fanpage

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Gói đánh tráo tham gia

• Số lượng tham gia Gói đánh tráo

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con
- Không báo danh / không đặt vật phẩm xem như từ chối tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.