Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Ưu Đãi Cuối Tuần (Đặc Biệt) (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Ưu Đãi Cuối Tuần (Đặc Biệt) (2) (07.2021)

17/07/2021

Cuối tuần vẫn có khuyến mãi HOT từ DzoShop !!
Các Hiệp Khách đã sẵn sàng chưa nè ?


 Sự Kiện ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 17/07/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới thỏa điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
  • Mỗi nhân vật có thể nhận tham gia cả 2 ưu đãi, tối đa 1 lần mỗi ưu đãi
  • DzoCash tham gia mỗi ưu đãi là độc lập

 Ưu đãi 1 :

→ Khi nạp mới từ 3,600@DzoCash và tiêu mới từ 3,600@DzoCash trở lên
→ Tặng thêm 02 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
→ Tặng thêm 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (2 giờ) (EV)

 Ưu đãi 2 :

→ Khi nạp mới từ 5,000@DzoCash và tiêu mới từ 5,000@DzoCash trở lên
→ Tặng thêm 03 Sô cô la Trắng (EV)
→ Tặng thêm 1,000 Sô cô la (nộ) (EV)

♦ Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

  • Ưu tiên DzoCash tham gia ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN (ĐẶC BIỆT) (2) (07.2021)
  • Tên nhân vật 
  • Máy chủ
  • Quà ưu đãi tham gia
Lưu ý
- Không báo danh hoặc báo danh lồng ghép, chỉnh sửa nội dung, sai thông tin, ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện
- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.