Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng Kinh Nghiệm] Hỗ Trợ Luyện Cấp (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng Kinh Nghiệm] Hỗ Trợ Luyện Cấp (08.2021)

06/08/2021

Chung tay hỗ trợ mùa giãn cách, 
Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng kinh nghiệm.

Quà tặng KINH NGHIỆM  HỖ TRỢ LUYỆN CẤP

 Đối tượng : Dành cho cụm máy chủ Huyền Thiên Môn và Phong Vũ Môn của Yulgang Hiệp Khách.

 Happy Time : 
- Đợt 1 : (00:00) ngày 08/08/2021 ~ (23:59) ngày 08/08/2021
- Đợt 2 : (00:00) ngày 15/08/2021 ~ (23:59) ngày 15/08/2021
- Đợt 3 : (00:00) ngày 21/08/2021 ~ (23:59) ngày 21/08/2021
- Đợt 4 : (00:00) ngày 29/08/2021 ~ (23:59) ngày 29/08/2021

 Quà tặng :
☑ Đợt 1 : Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
☑ Đợt 2 : Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
☑ Đợt 3 : Tăng 80% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
☑ Đợt 4 : Tăng 50% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
 


!! Cùng giải stress mùa dịch tại nhà nào !! 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.