Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thời Trang 0 Đồng (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Thời Trang 0 Đồng (08.2021)

09/08/2021

Sở hữu thời trang với giá 0 đồng,
Tham gia ngay để nhận áo choàng Gà cực đáng yêu với Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG

 Đối tượng tham gia : Dành cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 09/08/2021.

  Thể lệ tham gia :

Nạp và tiêu theo yêu cầu của mốc thời gian tham gia và nhận quà tương ứng :

- DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 mốc quà.
Mỗi mốc quà tham gia duy nhất 1 lần.

   Mốc 1 : từ (11:00) ~ (18:00) ngày 09/08 : Nạp mới bất kỳ và tiêu mới 500@DzoCash 

  • Tặng 01 Áo choàng Gà Vàng Sambok (vĩnh viễn).

   Mốc 2 : từ (18:05) ~ (23:59) ngày 09/08 : Tiêu mới 500@DzoCash 

  • Tặng 03 Vải hợp thành áo choàng.
 
Gà Vàng Sambok (Nữ/Nam)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, mở shop, hợp thành, cất kho, phân hủy ...
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ hỗ trợ để được giải đáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.