Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Ngoi sao Chang vang] (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet - (06/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (05.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (3) (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (3) (08.2021)

13/08/2021

DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm mùa giãn cách
Nhanh tham gia nhé !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (12:00) ~ (23:59) cùng ngày 13/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
DzoShop trợ giá đặc biệt chơi game tại nhà mùa giãn cách,

Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 quà tặng trợ giá.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ mỗi quà tặng trợ giá.

 Quà tăng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới 06 Tiên dược Cần Công Hoàn (10%)
     - Mua sắm mới 06 Tiên dược Vô Phòng Hoàn (10%)
     Quà tặng 1 : 02 Tiên dược Cần Công Hoàn (11%)
     Quà tặng 2 : 02 Tiên dược Vô Phòng Hoàn (11%)
 Quà tăng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới 05 Sinh tử phù (5/5)
     Quà tặng : 02 Bồi nguyên đơn (Đại)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.