Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (08.2021)

14/08/2021

Cơ hội sở hữu tặng phẩm HOT trong giờ vàng !!

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)

 Thời gian Sự Kiện : (15:30) ngày 14/08/2021 ~ (10:00) ngày 15/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

- Trong thời gian trên khi tham gia đủ điều kiện và có báo danh sẽ được đặc quyền dùng vật phẩm đó đánh tráo vật phẩm đặc biệt
Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Gói đánh tráo
Mỗi Gói đánh tráo tham gia duy nhất 1 lần
Báo danh và đặt vật phẩm dùng đánh tráo tại ô 1~3 kho chung để tham gia đánh tráo
Báo danh và đặt tiền game dùng đánh tráo tại kho chung để tham gia đánh tráo

 Gói đánh tráo 1

  • Nạp mới 5,700@DzoCash
  • Vật phẩm mua sắm mới dùng đánh tráo : 01 Túi phong ấn (Thần thú)
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Rương (Dây chuyền Song ngọc) (20 ngày)

 Gói đánh tráo 2

  • Vật phẩm dùng đánh tráo : 5,000,000,000 lượng (tiền game)
  • Ưu đãi nhận sau đánh tráo : 01 Bảo hiểm cấp cường hóa (+0 -> +7) 

Bảo hiểm cường hóa (BHCH) hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
BHCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia
Mỗi trang bị nhận duy nhất 1 BHCH từ Sự Kiện

♦ Mẫu báo danh tại >>(bài viết Fanpage)<<

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Tham gia ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT) (08.2021)

• Gói đánh tráo tham gia

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxx / SNxx) tham gia cho 1 nhân vật duy nhất
- Không báo danh hoặc báo danh sai yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện
- Tham gia nhưng không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện
- BHCH trao trực tiếp trên trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm
 
 

 
 
 
 
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.