Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Kinh Nghiệm Hỗ Trợ (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Kinh Nghiệm Hỗ Trợ (08.2021)

23/08/2021

Nhằm hỗ trợ các Hiệp Khách sau sự cố kết nối vừa qua,
Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng kinh nghiệm.

Quà tặng  KINH NGHIỆM HỖ TRỢ

 Đối tượng : Dành cho tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Happy Time : (00:00) ngày 28/08/2021 ~ (23:59) ngày 28/08/2021

 Quà tặng :
- Tăng 50% toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm ...
- Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
 

!! Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ !! 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.