Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Vật phẩm (3) (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Vật phẩm (3) (08.2021)

31/08/2021

Cơ hội sở hữu đạo cụ hấp dẫn cùng Yulgang Hiệp Khách !

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Thời gian : (15:00) ~ (23:59) cùng ngày 31/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung :

Trong thời gian trên sẽ được đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm [HOT] :

✪ Gói đánh tráo 1 : 

  • Nạp mới 2,000@DzoCash
  • Mua sắm mới từ DzoShop dùng đánh tráo : 02 Kẻ đánh cắp Tống Lợi
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 02 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) (Event)

✪ Gói đánh tráo 2 : 

  • Nạp mới 2,000@DzoCash
  • Mua sắm mới từ DzoShop dùng đánh tráo : 02 Hộp tiền bạc
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)

Mỗi nhân vật có thể tham gia các Gói đánh tráo khác nhau.
Mỗi nhân vật có thể đánh tráo 01 Gói đánh tráo 1 và 01 Gói đánh tráo 2.
- Đặt vật phẩm mua sắm tại ô 1~10 kho chung để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia của mỗi ID con (DZxxx / SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Không mua sắm trong thời gian Sự Kiện xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.