Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách (1) [09.2021]Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách (1) [09.2021]

28/09/2021

Chuỗi sự kiện hấp dẫn mừng sinh nhật Yulgang Hiệp Khách 3 TUỔI

Chuỗi Sự Kiện  MỪNG SINH NHẬT HIỆP KHÁCH

XẾP CHỮ CHÚC MỪNG SINH NHẬT HIỆP KHÁCH

Thời gian : 

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 30/09/2021.
- Kết thúc: (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Xếp chữ CHÚC MỪNG SINH NHẬT HIỆP KHÁCH
NPC : Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần mỗi ngày

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc
- Tiêu diệt quái chênh lệch 10 cấp độ để thu thập vật phẩm nhiệm vụ

- Tiêu diệt quái UFO để thu thập vật phẩm nhiệm vụ

Quái UFO sẽ xuất hiện ở các bản đồ Huyền Bột PháiTam Tà Quan, Liễu Chính quan


Hình ảnh quái UFO

 

 Phần thưởng : 

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1x Bánh mừng sinh nhật

Và nhận thêm ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

CÓ PHIẾU LÀ CÓ QUÀ

Thời gian : 

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 30/09/2021.
- Kết thúc: 
Sau bảo trì ngày 28/10/2021.

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Có phiếu là có quà
NPC : Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần mỗi ngày

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Bát quái lão nhân
- Chư vị Hiệp Khách thu thập Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)  từ Dzo shop mang về trả nhiệm vụ

 

 Phần thưởng : 

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 01 Bánh mừng sinh nhật

Và nhận thêm ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

 Lưu ý :

- Vật phẩm "Cánh thư kỷ niệm", "Vé đổi trang phục (đặc biệt)" sẽ bị xóa sau khi kết thúc sự kiện.
- Bánh mừng sinh nhật từ sự kiện có thể giao dịch, cất kho chung, mở shop

SỰ KIỆN KỶ NIỆM ÁO CHOÀNG ĐẶC BIỆT

Thời gian : 

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 30/09/2021.
- Kết thúc: 
Sau bảo trì ngày 28/10/2021.

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : [Sự kiện kỷ niệm] Áo Choàng Đặc Biệt
NPC : Ngân Kiều Long (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần mỗi ngày

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Ngân Kiều Long
- Chư vị Hiệp Khách thu thập Vé đổi trang phục (đặc biệt)  nhận được từ nhiệm vụ "Có phiếu là có quà" mang về trả nhiệm vụ

 

 Phần thưởng : 

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 01 thời trang theo giới tính nhân vật


Trang phục KỲ LÂN GIÁP


 Lưu ý :

- Vật phẩm Event từ sự kiện không thể giao dịch, cất kho chung, mở shop
- Thời trang nhận được từ sự kiện là thời trang vĩnh viễn, không hiệu ứng, có thể giao dịch, mở shop, cất kho, hợp thành, phân hủy ...
- Chỉ mang 1 Vé đổi trang phục (đặc biệt) trong rương hành trang nhân vật mới có thể hoàn thành nhiệm vụ
- Vé đổi trang phục (Đặc biệt) sẽ bị gỡ bỏ khi kết thúc Sự Kiện

!! Cùng chúc mừng sinh nhật Hiệp Khách và nhận nhiều quà hấp dẫn từ sự kiện nào !!


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.