Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Cuoi tuan (Dac biet) (01.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (01/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Happy Kiss Day (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Y THỦ CHE THIÊN] Dịch vụ Bảo hiểm Cường hóa (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Y THỦ CHE THIÊN] Dịch vụ Bảo hiểm Cường hóa (10.2021)

03/10/2021

Hỗ trợ bảo hiểm cường hóa mừng Phiên bản mới
Cùng tham gia với Yulgang Hiệp Khách nhé.

[Dịch Vụ] BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA (MỪNG PHIÊN BẢN MỚI)

 Thời gian : 

Bắt đầu : (11:00) ngày 03/10/2021
Kết thúc : (23:59) ngày 03/10/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung :

☑ Bảo Hiểm Cường Hóa :

- Trong thời gian sự kiện, khi cường hóa thất bại được hỗ trợ :

  • Tặng 01 BHCH +6 : 

  → Phục hồi cấp cường hóa về trước khi thất bại (tối đa +6) dành cho Thần Y

  • Tặng 01 BHCH +7 : 

  → Phục hồi cấp cường hóa về trước khi thất bại (tối đa +7) dành cho các nhân vật khác
  → Áp dụng khi nạp mới và tiêu mới 2,000@DzoCash trở lên

 Báo danh tham gia tại >>(Cổng hổ trợ)<< trong thời gian Sự Kiện :

  • Tham gia DỊCH VỤ BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA (HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT) 10.2021
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ 
  • Quà BHCH tham gia 
  • Tên và chỉ số trang bị trước khi cường hóa
  • Hình ảnh game trang bị trước khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
  • Tên và chỉ số trang bị khi cường hóa thất bại / trang bị cùng thông tin (xem lưu ý)
  • Hình ảnh game trang bị khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
  • Hình ảnh game trang bị cùng thông tin (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
  • Thời gian cường hóa thất bại

 BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
 BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Nội giáp. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
 BHCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia
 Mỗi nhân vật nhận duy nhất 01 BHCH (+6 hoặc +7)
 Mỗi trang bị nhận duy nhất 1 BHCH từ Sự Kiện

 Lưu ý :

- Không báo danh hoặc báo danh ngoài thời gian xem như từ chối nhận hỗ trợ từ Sự Kiện.
- Mỗi hỗ trợ gửi tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không tuân theo đầy đủ yêu cầu của Cổng hỗ trợ xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Hình ảnh tham gia không đầy đủ thông tin của mẫu báo danh xem như không tham gia Sự Kiện.

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 01 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash của ID con tham gia.
- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại.
- Nhân vật cung cấp trang bị có thuộc tính KCT / HNT tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa. Đối với cường hóa mất vật phẩm, nhân vật cung cấp trang bị cùng thông tin với trang bị cường hóa thất bại tương đồng thuộc tính KCT / HNT để nhận lại cấp cường hóa.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả sự kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

!!! Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ !!!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.