Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Ưu đãi Cuối tuần (Đặc biệt) (3) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Ưu đãi Cuối tuần (Đặc biệt) (3) (11.2021)

14/11/2021

Khuyến mãi HOT từ DzoShop cuối tuần !!
Trợ lực giang hồ cùng Yulgang Hiệp Khách

 Sự Kiện ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN (ĐẶC BIỆT)

 Thời gian Sự Kiện : (19:00) ~ (23:59) cùng ngày 14/11/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ tham gia Sự Kiện.
  • Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng bonus có giá tri cao nhất.
  • DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập.
  • BLCT : +3 k.công, 40% exp, 5% t.công v.khí, 10% clvc, 10% p.ngự, 500 HP, 300MP
 Quà tặng Ưu đãi :
     - Nạp mới tối thiểu 250@DzoCash và mua sắm mới tối thiểu 280@DzoCash
     - Tặng 01 Bích Long chỉ thêu (1 ngày) (EV)
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 03 quà tặng ưu đãi

☑ Quà tặng Bonus : 
     - TOP 1 ~ 5 của mỗi máy chủ nạp từ 8,800@DzoCash và mua sắm mới từ 8,800@DzoCash
     → Tặng thêm 11% điểm kinh nghiệm theo cấp độ (nếu cấp độ thấp hơn 130)
     → Tặng thêm 6% điểm kinh nghiệm theo cấp độ (nếu cấp độ từ 130 trở lên)

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tặng phâm (Event) khóa giao dịch.
- Điểm kinh nghiệm trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.