Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus mừng Black Friday (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus mừng Black Friday (11.2021)

28/11/2021

Ưu đãi ngập tràn Black Friday khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS MỪNG BLACK FRIDAY

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (10:00) ~ (23:59) cùng ngày 28/11/2021

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách cháy hết mình khi trải nghiệm,

Ưu đãi thêm quà tặng khi nạp mới và mua sắm mới trong thời gian trên có báo danh :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Mua sắm vật phẩm từ DzoShop để tham gia Sự Kiện.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật lựa chọn tham gia Quà Bonus 1 hoặc Quà Bonus 2
  • Mỗi nhân vật nhận thêm duy nhất 1 quà tặng Bonus 3
 Quà Bonus 1 :
     - Mỗi mua sắm mới từ 05 Phúc vận phù (20%) (Event) 
      ✧ Tặng 02 Phúc Vận phù (20%) (Event)
      ✧ Mỗi nhân vật có thể nhận 3 quà Bonus 1

 Quà Bonus 2 :
     - Mỗi mua sắm mới từ 10 Phúc vận phù (20%) (Event) 
      ✧ Tặng 04 Phúc Vận phù (20%) (Event)
      ✧ Tặng 04 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event)
      ✧ Mỗi nhân vật có thể nhận 3 quà Bonus 2     
 
 Quà Bonus 3 :
     - 20 nhân vật tham gia từ 15,500@DzoCash sớm nhất
      ✧ Tặng thêm 3% điểm kinh nghiệm theo cấp độ nhân vật
      ✧ Tặng thêm 01 Trang phục Cảnh sát (vĩnh viễn)
 

 
 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 
  • Tham gia Sự kiện QUÀ TẶNG BONUS MỪNG BLACK FRIDAY (11.2021)
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ 
  • Quà Bonus tham gia
  • Chấp nhận quyết định của BTC
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật

- Tham gia mà không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại
- Điểm kinh nghiệm hỗ trợ trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Thời trang Sự Kiện theo giới tính nhân vật tham gia
- Thời trang Sự Kiện không hiệu ứng, có thể giao dịch, hợp thành, nâng cấp, lưu kho ...
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.