Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Tu Ha Than Dan (28/09)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Khuyến mãi (2) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Khuyến mãi (2) (11.2021)

29/11/2021

Siêu khuyến mãi tạm biệt Black Friday

[Sự Kiện] SIÊU KHUYẾN MÃI

 Thời gian : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 29/11/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu có báo danh sẽ nhận thêm quà HOT

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Sự Kiện không áp dụng cho Phúc Hi Bảo Hạp, Bích Đàn Bảo Bối
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
 • Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 quà tặng có giá trị cao nhất.
 • UHCH chỉ hỗ trợ phục thăng cấp cường hóa trên Môn phái phục do nhân vật chuẩn bị
 • Mỗi Môn phái phục nhận duy nhất 1 UDCH từ Sự Kiện

 ☑ Quà tặng 1 : 
 Nạp mới tối thiểu 1,500@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 1,500@DzoCash
     -
 Tặng 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (2 giờ) (Event)

 ☑ Quà tặng 2 : 
 Nạp mới tối thiểu 6,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 6,000@DzoCash
     -
 Tặng 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)
     - Tặng 03 Tiên dược Hộ Thể Hoàn (13%) (2 giờ)

 ☑ Quà tặng 3 : 
 Nạp mới tối thiểu 12,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 12,000@DzoCash
     -
 Tặng 06 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)
     - Tặng 06 Tiên dược Hộ Thể Hoàn (13%) (2 giờ)

 ☑ Quà tặng 4 : 
 Nạp mới tối thiểu 66,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 66,000@DzoCash
     -
 Tặng 01 Tử Hà Thần Đan (10 ngày) (Event)
     - Tặng 01 Ưu đãi (+1) cấp cường hóa Môn phái phục (tối đa +9)

 ☑ Quà tặng 5 : 
 Nạp mới tối thiểu 100,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 100,000@DzoCash
     - Tặng 01 Tử Hà Thần Đan (10 ngày) (Event)
     - Tặng 01 Ưu đãi (+1) cấp cường hóa Môn phái phục (tối đa +9)
     - Tặng 01 Thần thú (Phụng Hoàng) (thông thường)

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 
 • Tham gia SIÊU KHUYẾN MÃI (2) (11.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Quà tặng tham gia
 • Chấp nhận quyết định của BTC
 Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- @DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập với nhau
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật
- Tham gia mà không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại
- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
- Ưu đãi cường hóa hỗ trợ trực tiếp trên trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn giải đáp kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.