Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tuần Lễ Thời Trang (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tuần Lễ Thời Trang (12.2021)

01/12/2021

Ta là quà của thế gian
Gói ghém cho kỹ, bạc vàng nào so
Khí chất đó, khó mà đo
Thời trang hợp ý, đẹp cho chính mình 

 Sự Kiện TUẦN LỄ THỜI TRANG

 Đối tượng tham gia : toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian Sự Kiện : 

Bắt đầu : (12:00) ngày 01/12/2021
Kết thúc : (23:59) ngày 02/12/2021

  Thể lệ tham gia : 

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
 • Sự Kiện không áp dụng khi mua sắm Bích Đàn Bảo Bối, Bích Đàn Bảo Rương, Phúc Hi Bảo Hạp.
 • Mỗi nhân vật có thể nhận cả 2 thời trang khác nhau.
 • Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 thời trang mỗi loại.
 • Chỉ tham gia 1 ngày sẽ không nhận được quà tặng thời trang.

Trong thời gian trên có nạp mới và tiêu mới mỗi ngày và báo danh sẽ nhận thêm trang phục :

- Nạp mới 350@DzoCash / ngày đồng thời tiêu mới 350@DzoCash / ngày :

 • Tặng 01 Thời trang Thu (vĩnh viễn)

- Nạp mới 955@DzoCash / ngày đồng thời tiêu mới 955@DzoCash / ngày :

 • Tặng 01 Áo tắm liền mảnh (vĩnh viễn)

 

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<<  trong thời gian Sự Kiện :

 • Tham gia Sự kiện TUẦN LỄ THỜI TRANG (12.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Trang phục muốn nhận
 • Chấp nhận quyết định của BTC

 

 Lưu ý :
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi Facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại.
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tham gia
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, lưu kho, hợp thành...
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.